Dodijeljeni grantovi za nevladine organizacije

Grantovi za sprovođenje šestomjesečnih projekata dodijeljeni su za 18 nevladinih organizacija iz šest država: Crna Gora, Makedonija, Srbija, Albanija, Kosovo i Bosna i Hercegovina, koje će se baviti hitnim lokalnim i nacionalnim pitanjima u narednom periodu kako bi unaprijedile oblasti dobrog upravljanja i vladavine prava.

Ovi grantovi su namijenjeni lokalnim nevladinim organizacijama i dodijeljeni su u okviru projekta ACTION SEE – Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi, koji sprovode: Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Metamorfozis fondacija iz Makedonije, Vestminster fondacija za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije , Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Open data Kosovo – ODK iz Kosova, Levizija Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Nagrađeni su:

Crna Gora

Institut Alternativa – Projekat „Povjerljive nabavke: Javne, a tajne“ teži da unaprijedi transparentnost i odgovornost u procesu javnih nabavki i javne potrošnje.

35mm – Projekat „Pravednost, a ne pristrasnost – Iskorijeniti kronizam!“ teži da formira mrežu organizacija civilnog sektora, medija i pojedinica protiv kronizma, koji će imati proaktivnu ulogu u iskorjenjivanju kronizma na lokalnom i nacionalnom nivou i takođe će podići svijest građana i podstaći javni dijalog o kronizmu i zapošljavanju u javnoj upravi na osnovu partijske pripadnosti.

Volonterska inicijativa Podgorica – Glavni cilj projekta „Transparentne škole, bolje obrazovanje“ je da se ispita i unaprijedi nivo transparentnosti crnogorskih srednjih škola, kao i da se ispita i unaprijedi nivo objavljenih informacija na njihovim internet stranicama, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

Monitoring grupa Ulcinj (MogUL) – Projekat „Transparentnost za odgovornost“ ima za cilj da uključi novinare, medije i građane kako bi uticali i povećali nivo transparentnosti državnih institucija i administrativnih tijela.

Makedonija

Udruženje za promociju i razvoj inkluzivnog društva INKLUZIVA – Projekat „Javne informacije dostupne osobama sa invaliditetom“ ima za cilj da ocijeni, evaluira i poboljša trenutni pristup osoba sa invaliditetom opštinskim internet stranicama u sjeveroistočnoj oblasti Makedonije.

Institut za strateško istraživanje i obrazovanje – ISIE – Budno oko –„ Platforma za monitoring upotrebe javnih resursa za srednje obrazovanje u Makedoniji“, ima za cilj da unaprijedi nadzor i pristup informacijama koje se odnose na upotrebu javnih resursa prilikom finansiranja srednjeg obrazovanja u Makedoniji.

Proficio – Projekat „U centru pažnje: Prevazilaženje zloupotrebe službenog položaja u Makedoniji“ ima za cilj da doprinese sprovođenju praktičnih mehanizama za formiranje i institucionalizaciju visokih standarda etičkog kodeksa i dobrog upravljanja za izabrane zvaničnike, državne službenike i opštu javnost kroz lobiranje i zalaganje u Makedoniji.

Zajedničke vrijednosti – Cilj projekta „Komisije za međuetničke odnose i etničke zajednice“ je da ojača međuetničke odnose, institucije u sistemu i demokratiju u Makedoniji, kao i da ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji.

Albanija

Evropska omladinska asocijacija – Projekat „Pristup informacijama, javna kampanji protiv neformalnosti i koruptivnih praksi“ teži da testira transparentnost i odgovornost državnih institucija pred javnošću, sa posebnim fokusom na mlade preduzetnike.

Nova vizija 2016 – Projekat „Sloboda informacija kroz multimedije“ ima za cilj da unaprijedi slobodu govora u Albaniji kroz promovisanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama, podstičući transparentnost državnih institucija upotrebom kreativnih metoda.

Ljudi u fokusu – Projekat „Monitoring i preporuke za unapređenje administrativnih usluga koje se pružaju građanima u prvostepenom Upravnom sudu u Tirani“ teži da ocijeni kvalitet usluga upravnog suda i da razvije preporuke za unapređenje stanja.

Građanska otpornost (Qendresa Qztetare) – Projekat „Otpornost protiv korupcije u visokom obrazovanju“ će informisati studente o negativnim posljedicama korupcije po ekonomiju i društvo i obučavati ih kako da se nose sa korupcijom.

Kosovo

Nevladina organizacija KOHA – Projekat „Informisani i aktivni građani kroz slobodu informisanja“ ima za cilj da zahtijeva veću transparentnost i odgovornost od opštinskih vlasti, da informiše građane o zakonima i regulativama koji se odnose na slobodan pristup informacijama i donošenje odluka, kao i da unaprijedi učešće građana u javnim politikama kroz transparentnost i odgovornost.

Srbija

Građanski parlament – Projekat “Nevladine organizacije za veću odgovornost u lokalnim javnim finansijama“ teži da ustanovi nove standarde za odgovornost i politike koje se tiču upravljanja lokalnim javnim finansijama u Leskovcu i Vranju.

Zaštita potrošača – Cilj projekta „Osnaživanje vladavine prava kroz zaštitu potrošača“ je da podstakne poštovanje zakona od strane institucija i kompanija koje posluju u Srbiji, kao i da povećaju svijest o njihovim pravima, kao i pravima potrošača.

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK – Projekat „Ko je ko u lokalnoj samoupravi u oblasti Rasina?“ sastoji se od dva segmenta: pripremanje i objavljivanje baze podataka koju čini 60 zvaničnika lokalne samouprave u tri opštine (Kruševac, Varvarin i Trstenik) uz pomoć medija i ispitivanja da li su ispunjena biračka obećanja od strane zvaničnika i da li je objavljen izvještaj.

Bosna i Hercegovina

Centar za građansku saradnju – Projekat „Prema odgovornosti lokalne samouprave: Unapređenje komunikacije u lokalnoj zajednici“ ima za cilj da unaprijedi komunikaciju lokalnih zajednica sa građanima, opštinskim vlastima i medijima u šest opština u Bosni i Hercegovini.

Pro Educa – Cilj projekta „Zapošljavanje u lokalnoj upravi prije i poslije lokalnih izbora u Repubilci Srpskoj“ je da locira nivo zaposlenosti tokom izborne godine, i rješavanje problema kako bi se eliminisala ova prepreka dostizanja standarda demokratskog društva.

Projekat ACTION SEE – Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi sprovodi Metamorphosis fondacija u partnerstu sa Vestminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženjem građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centrom za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open data – ODK sa Kosova i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijksu podršku Evropske unije.

Projekat ima za cilj da poveća inkluziju organizacija civilnog društva i medija u procesima donošenja odluka i kreiranja javnog mnjenja i politika, kao i da poveća kapacitet građanskog društva kako bi se bavilo osjetljivim pitanjima.