Evropsko sjećanje – od 1917. do 2017.

Evropsko sjećanje – od 1917. do 2017.

20/08/2017

CDT će sa partnerima iz šest zemalja Evropske Unije i Zapadnog Balkana pokrenuti javni dijalog u znak sjećanja na 1917. godinu i njene refleksije na sadašnje vrijeme i sadašnje države.

U okviru programa “Evropa za građane” uz podršku Evropske komisije razgovaraćemo sa građanima o ključnim istorijskim, političkim i kulturnim aspektima prethodnog stogodišnjeg perioda sa željom da kroz dijalog o prošlosti zapravo govorimo o budućnosti.

Naš ključni cilj je pokazati da Evropu ne čini samo zahtjevni birokratski proces pregovora ili obaveze koje države imaju u njemu, da nas Evropljanima ne čine samo iznosi novca koje ćemo dobiti iz EU fondova ili znanje o istoriji stvaranja EU – već i sistem demokratskih i kulturnih vrijednosti koji se stvarao kroz vjekove. Te vrijednosti će biti u fokusu našeg projekta.

Kroz javne rasprave o društvenim i političkim revolucijama, padu imperija i njihovom uticaju na politički i istorijski tok Evrope nakon 1917. godine, želimo da podsjetimo građane u sedam zemalja (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Belgija, Poljska, Mađarska, Italija) o značaju događaja iz 1917. godine za evropske vrijednosti i na njihove pozitivne i negativne horizonte.

Želimo pokreniti dijalog koji će afirmisati način razmišljanja da se i nakon višegodišnjih surovih ratova i sukoba, nakon veoma izraženih rivaliteta među evropskim država, nakon miliona ubijenih i ranjenih sve to može prevazići i kreniti u stvaranje zajedničke budućnosti i saradnje.

Želimo se prisjetiti kako su tadašnja dešavanja iznjedrila početak stvaranja mnogih temeljnih evropskih vrijednosti.

Naš cilj je vratiti sjećanja na posljednje godine Prvog svjetskog rata, kada je Evropa bila na dnu ali koje su začuđujuće dovele do početka rješavanja mnogih značajnih pitanja koja su do tada bila u drugom planu: biranje vlasti na izborima, radnička prava, prava žena i mnogo drugih važnih pitanja.
Kroz set različitih javnih događaja, TV emisija, dokumentarnih priča, izložbi fotografija iz tog vremena planiramo da na zanimljivi i drugačiji način ispričamo priču o evropskim vrijednostima.