O odgovornom parlamentu u Skoplju

O odgovornom parlamentu u Skoplju

16/05/2017

Organizacija Most iz Makedonije organizovala je u Skoplju konferenciju “Uključeni građani za odgovornu i transparentnu Skupštinu” kako bi podstakli dijalog o ulozi i funkcionisanju Skupštine, kao najvišeg organa vlasti.

Na konferenciji se govorilo o transparentnosti i odgovornosti parlamenata, o radu odbora i mehanizmima za učešće zainteresovane javnosti.

O transparentnosti Skupštine Crne Gore govorio je direktor CDT-a Dragan Koprivica koji je predstavio posljednje istraživanje urađeno u okviru Regionalnog indeksa otvorenosti.