Rojtersova obuka za novinare

Fondacija Thomson Reuters iz Londona i Robert Bosch iz Berlina organizovala je petnaestodnevnu obuku za novinare “Ekonomsko i političko izvještavanje u Jugoistočnoj Evropi”. Obuku je pohađala i Milica Bogdanović iz CDT-a.

Cilj obuke je bio da se novinarima iz Jugoistočne Evrope kroz teoriju i praktične vježbe obezbijedi bolje razumijeva faktora ekonomskog rasta, fiskalne i monetarne politike, kao i uloga međunarodnih finansijskih institucija.

Tokom boravka u Londonu, novinari su posjetili redakciju Rojtersa, razgovarali sa urednicima u toj medijskoj kući, kao i sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoju i Rojtersovog Instituta za novinarstvo na Oxford univerzitetu.

Nakon obuke u Londonu, planirana je i petnaestodnevna obuka u Berlinu tokom septembra.