Održan kurs za studente prava

CDT u okviru projekta “Inicijativa za otvoreno pravosuđe” organizovao kurs za studente prava na temu „Pravo na obrazloženu presudu“.

Sadržaj kursa podijeljen je u tri modula,a teme su:

  • sudska praksa i pravno rasuđivanje
  • standardi dobrog obrazloženja
  • sudovi u Crnoj Gori

Ovim projektom, CDT teži da u saradnji sa institucijama pravosudnog sistema, doprinese povećanju kvaliteta sudskih odluka unaprijeđenjem prakse presuđivanja i obrazloženja sudijskih odluka kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Predavači na prvom modelu, koji je održan u Baru, su bili dr Goran Dajović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu.