Dio opština bez budžeta za 2017.

Crnogorske opštine će ove godine za redovan rad partija u lokalnim parlamentima izdvojiti najmanje 1,3 miliona eura.

Ovaj iznos ne obuhvata novac koji bi trebalo da izdvoji osam opština koje još nijesu usvojile budžet.

Najviše novca izdvojiće Glavni grad – 384 hiljade, zatim Nikšić 220 hiljada i Bar 136 hiljada.

Pljevlja će sa 124 hiljade finansirati stranke u tom gradu, Bijelo Polje sa 100 hiljada I Tivat sa 90 hiljada.

Opština Ulcinj će izdvojiti 70 hiljada, Berane 61 hiljadu, a Rožaje 53 hiljade. Partije će za redovan rad u opštini Danilovgrad dobiti 49 hiljada, u Plužinama 34 hiljade, a u Kolašinu 23 hiljade.

Na Žabljaku će izdvojiti 21 hiljadu, u Mojkovcu 20 hiljada, a u Šavniku 12.

CDT je, pretragom veb stranica opština i Službenog lista u periodu od 02.-03.02.2017, utvrdio da osam opština još nije usvojilo budžet za 2017. godinu već su donijeli odluku o privremenom finansiranju.
Budžet nijesu usvojile opštine Andrijevica, Budva, Petnjica, Herceg Novi, Cetinje, Plav, Gusinje i Kotor.

Ove opštine su iskoristile drugu zakonsku mogućnost i, osim Kotora, donijele odluku o privremenom finansiranju za period od tri mjeseca.

Tu odluku donosi skupština opštine i bazira se na tome da odgovorno lice u opštini odobrava sredstva u iznosu od jedne dvanaestine izdataka iz prethodne godine.

CDT nije uspio da nađe obrazloženja za donošenje odluka o privremenom finansiranju.

Jasno je da je ovaj potez znak neredovnog stanja i funkcionisanja opština, pa su lokalne samouprave dužne da javnosti objasne zašto su donijele ovakve odluke i zašto nijesu usvojile budžet.

Takođe, opštine u kojima su bili lokalni izbori su imale dovoljno vremena za formiranje vlasti i donošenje budžeta.

CDT smatra da je ovakav način rada opština u suprotnosti sa principima dobrog upravljanja koji se bazira na otvorenosti i odgovornosti lokalnih samouprava, kao i na njihovoj budžetskoj transparentnosti.

Na ovaj način građani i zainteresovana javnost ostaju uskraćeni za informacije o budžetima četvrtine opština u državi za ovu godinu, ne znaju koje projekte opštine planiraju da realizuju, kao ni na koji način će biti servisirane usluge građanima u tekućoj godini.