Koliko su građane koštali izbori

Iz državnog i lokalnog budžeta za različite izborne aktivnosti tokom 2016. godine potrošeno je oko sedam miliona eura.

To obuhvata troškove Državne izborne komisije, budžetska sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje za parlamentarne izbore, budžetska sredstva izdvojena za lokalne izbore u Tivtu, sredstva za nabavku uređaja za elektronsku identifikaciju birača i AFIS sistema.

Ako se uzmu u obzir prosječne plate ljekara u Crnoj Gori, koji prema podacima Sindikata zdravstva iznose oko 720 eura, onda možemo zaključiti da su se za iznos novca koji je potrošen za izbore pola godine mogle isplaćivati plate crnogorskim ljekarima.

Ili se mogla finansirati izgradnja sedam manjih stambenih zgrada, ili šest novih vrtića za oko 1300 djece.

Svakog dana 2016. godine iz budžeta smo potrošili oko 19 hiljada eura za neku izbornu aktivnosti, a svakog sata 797 eura.

Ipak, izbori su morali da se održe. Međutim, ključno pitanje je šta smo dobili tom investicijom.

“Ništa. Nestabilnost. Ne želim da ulazim u to ko je kriv opozicija ili vlast, ali to je poenta”, rekao je direktor CDT-a Dragan Koprivica za CdM.

Što se ove godine tiče, izdaci za izborne aktivnosti ne bi trebalo da budu ni blizu trošku iz 2016. s obzirom na to da se očekuju samo lokalni izbori u Nikšiću, a eventualno i izbori u Herceg Novom i u Mojkovcu.

Kad su u pitanju troškovi redovnog rada političkih stranaka u Crnoj Gori, one će ove godine dobiti oko 4,3 miliona eura. Taj iznos ne uključuje plate poslanika.