Obuka za zaposlene u sudstvu

Obuka za zaposlene u sudstvu

14/12/2016

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je u saradnji sa Udruženjem sudija Crne Gore u Budvi organizovao obuku o odnosima sa javnošću za predstavnike crnogorskog pravosuđa. 

Obuka je realizovana u okviru projekta „Inicijativa za transparentno sudstvo“ koji se sprovodi uz podršku Evropske unije.

CDT je ranije ove godine sproveo istraživanje o transparentnosti i otvorenosti crnogorskih sudova, koja je pokazala da su sudovi ostvarili značajan napredak u odnosu na ranije mjerenje, ispunivši prosječno 80 odsto zadatih indikatora transparentnosti.

Međutim, uočene su oblasti u kojima je neophodno raditi na daljem unapređenju stanja, a to se posebno odnosi na komunikaciju sudova sa medijima, i nedostatak proaktivnih odnosa sa javnostima.

Istraživanje je pokazalo da crnogorski sudovi o svom radu informišu medije najčešće putem saopštenja za javnost i objavljivanja informacija na sajtu.

Osim toga, sudovi direktno komuniciraju sa medijima na njihov zahtjev, odgovarajući na pitanja novinara. U nekim sudovima predstavnici medija prate suđenja koja su od posebnog interesa za javnost.

Sudovi, međutim, rijetko ili nikako ne održavaju konferencije za medije, kako bi na taj način informisali javnost o svom radu.

Uprkos obavezi propisanoj Sudskim poslovnikom, čak 10 sudova nas je obavijestilo da u 2015. godini nijesu održali niti jednu konferenciju za medije.

Na osnovu nalaza istraživanja, pripremljen je ciljani trening za osobe koje se u sudovima bave odnosima sa medijima, kako bi se unaprijedio rad sudova i u ovoj oblasti.

Obuci su prisustvovali predstavnici 20 sudova – i to osnovnih sudova, sudova za prekršaje, viših sudova, kao i predstavnici Apelacionog i Vrhovnog suda. U obuci su učestvovali i predstavnici NVO koje su partneri na projektu.