Nijesu podatke objavili u roku

Nijesu podatke objavili u roku

17/11/2016

Opština Tivat i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja reagovali su na nalaze monitoringa CDT-a tvrdeći da su objavili analitičke kartice. 

Tim povodom CDT-a saopštava:

Opština Tivat nije u propisanom roku, 14. novembra, objavila analitičke kartice za period od 07. do 13. novembar.

dokaz2-1

Istraživači CDT-a su izvršili provjeru 15. novembra, kada informacije nijesu bile objavljene, o čemu dostavljamo dokaz u prilogu na kome se jasno vidi datum i vrijeme monitoringa kao i to sa analitičke kartice za navedeni period nijesu bile objavljene.

Takođe, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) nije u propisanom roku, 14. novembra, objavilo analitičke kartice u za to posebno namijenjenoj sekciji njihovog sajta “Analitičke kartice i putni nalozi”.

dokaz2-2

Istraživači CDT-a su i to provjerili 15. novembra, o čemu, takođe, prilažemo dokaz.

Sva naša istraživanja se rade na osnovu profesionalno pripremljenih metodologija i u našim bazama podataka postoje dokazi za svako izrečeno tvrđenje.

Budući da smo naš posao uradili poštujući standarde objektivnih istraživanja nema prostora za javno iznošenje sumnji o nekim tendencioznim namjerama naše organizacije.

Na isti način ćemo postupati sa svim institucijama i skretati pažnju na kršenja vodeći se javnim interesom i poštovanjem zakona Crne Gore.