Za reklame 1,8 miliona eura

Političke partije su ukupno potrošile preko 1,8 miliona eura za reklamiranje u novinama i na televiziji u protekloj izbornoj kampanji.

Reklame zabilježene u sadržaju štampanim medijima ostvarile su ukupnu vrijendost od 320.962 eura, a vrijednost reklama zabilježenih u sadržaju televizija je dostigla 1.502.772 eura.

U sadržaju štampanih medija zabilježeno je 397 objavljivanje reklama političkih partija, dok je u sadržaju televizija zabilježeno 5 043 emitovanja reklama.

U ovim iznosima nije uračunata RTCG koja ima zakonsku obavezu da besplatno objavljuje reklame partija.

Zajedno sa RTCG iznos reklamiranja na TV stanicama iznosi preko 2 miliona eura. To je ekonomska cijena ovih reklama.

Najveći broj reklama zabilježen je u sadržaju TV Atlas.

Ova televizija je u posmatranom periodu emitovala 1.797 reklama, što je 36% od ukupnog broja reklama emitovanih u sadržaju televizija.

Na drugom mjestu po broju zabilježenih reklama je TV Vijesti sa 1 315 emitovanih reklama ili 26% od ukupnog broja reklama.

Iako je u sadržaju TV Atlas zabilježen najveći broj reklama, vrijednost reklama u saržaju ove televizije je najmanja – 74.764 eura, od čega se 32.664 eura odnosi na vrijednost reklama emitovanih u toku emisije Živa istina u produkciji Antene M.

Razlog najmanjoj ukupnoj vrijednosti reklama u sadržaju ove televizije jesu najniže cijene reklamnog prostora.

reklame-gif-3

Prva reklama u avgustu

Prva reklama zabilježena je 15.08.2016, riječ je o reklami Demokratske Crne Gore – Demokrate, konkretno,( insertacija u dnevnom listu Vijesti). Posljednja reklama za izbore 2016. zabilježena je 14.10. u sadržaju TV Atlas u 23:56h, riječ je o reklami Demokratskog fronta – DF.

Najviše novca za oglašavanje za izbore 2016, izdvojila je Demokratska partija socijalista DPS.

Vrijednost plasiranja reklama DPS-a u posmatranom periodu iznosi 854 118 eura.

Vrijednost reklama DPS-a čini 48% od ukupne vrijednosti reklama zabilježenih u sadržaju komercijalnih medija u predizbornoj kampnji 2016 godine.

Reklame Demokratskog fronta – DF dostigle su vrjednost od 385 210 eura, odnosno, vrijednost reklama DF-a čini 21% od ukupnog broja zabilježenih reklama.

Ova izborna lista svoje reklame plasirala je 1489 puta, njene reklame čine 27% od ukupnog broja reklama.

DF je imao 21% vrijednosti reklama i osvojio oko 21% glasova
Reklama Koalicija Ključ zabilježena je 444 puta (8% od ukupnog broja reklama).

Emitovanje reklame ove koalicije zavrijedilo je 166 260 eura što je 9% od ukupne vrijednosti reklama.

Socijaldemokratska partija SDP je plasirao 225 reklama, koje su koštale 112 194 eura, Socijaldemokrate SD su svoju reklamu plasirale 211 puta i platile cijenu od 93.660 eura.

Vrijednost reklama Demokrata iznosi 71.925 eura, a zbilježene su 323 reklame.

Pozitivna Crna Gore je plasirala reklame u vrijednosti od 112.988 eura.