Recite koliko ste potrošili

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva sve učesnike parlamentarnih izbora da saopšte iznose budžeta za predizbornu kampanju.

Smatramo da je od ključne važnosti da javnost nakon završene izborne kampanje bude informisana o tome koliko su pojedine liste potrošile novca i da se na taj način poštuje jedan od osnovnih demokratskih principa – trasparentnost finansiranja partija, odnosno transparentnost troškova kampanje.

Potpuno smo svesni da mnoge partije još uvijek nijesu zaokružile izvore finansiranja, i da će dio kampanje biti finansiran od državnog novca, privatnih donacija ili kredita, ali deset dana nakon izbora svaka partija mora znati koliko je u kampanji potrošila novca.

Partije koje su izborile parlamentarni status na pripadajuća budžetska sredstva po osnovu osvojenih mandata mogu da računaju u roku od sedam dana od kad predaju izvještaj o finansiranju kampanje Agenciji za sprječavanje korupcije. Krajnji rok za predaju tog izvještaja je 30 dana nakon dana održavanja izbora.

Izvještaje Agenciji su obavezne da predaju i one liste koje nijesu ušle u parlament. Njima je iz budžeta uplaćeno po oko 22,7 hiljada eura koje treba da opravdaju građanima.

Svaki politički subjekat koji pledira da se zove demokratski mora poštovati demokratske principe funkcionisanja pa očekujemo da će se partije odazvati našem pozivu.

U situaciji kada je minula kampanja, po opštem mišljenju, jedna od najskupljih od uvođenja višestranačja, smatramo da je najmanje što partije mogu uraditi je da budu odgovorne i da građanima i zaitersovanoj javnosti saopšte makar približnan iznos troškova koje su imale u kampanji.