Partije imale 3.084 reklame

Partije imale 3.084 reklame

08/10/2016

Partije su u periodu od 15. avgusta do 30. septembra na komercijalnim televizijama i u štampanim medijima u Crnoj Gori ukupno imale 3.084 reklame, pokazala je preliminarna analiza reklamiranja koju je za potrebe Centra za demokratsku tranziciju (CDT) uradila kompanija Arhimed.

Prema zvaničnim cjenovnicima komercijalnih emitera, ovo znači da su partije za kampanju već potrošile preko milion eura. U ovu procjenu nijesu uračunati eventualni popusti, ali ni reklamiranje na TV Atlas, na kojoj je emitovano više od polovine ukupnog broja reklama.

Podsjećamo da je već ranije nadmašen je i ukupan broj reklama i oglasa u kampanji za parlamentarne izbore 2012.

Tada su izborne liste na komercijalnim televizijama i u štampanim medijima imale ukupno 1.612 reklama, čija ja procijenjena vrijednost bila oko 830 hiljada eura, po tada važećim cjenovnicima.

Reklamiranje na televizijama

Do 30. septembra partije su se na komercijalnim televizijama reklamirale 2.966 puta.

Najviše reklama, u ovom periodu, imala je Demokratska partija socijalista (DPS) 1.795, dok je Demokratski front (DF) imao 711 reklama. Demokrate su ukupno imale 153 reklama, a koalicija Ključ 136. SD se reklamirao 90 puta, SDP 46, Pozitivna 29, a HGI 6 puta.

Procijenjena vrijednost reklamiranja iznosi blizu 950 hiljada eura.

Ovaj iznos je dobijen na osnovu zvaničnih cjenovnika koje su objavile televizije i ne obuhvata moguće popuste koje su odobrile partijama.

Takođe, ovaj iznos ne obuhvata reklamiranje na Atlas TV jer Arhimed od ove televizije nije dobio cjenovnik. Na ovoj televiziji je emitovano ukupno 1748 reklama, više od polovine ukupnog broja objavljenih reklama, pa ukupan iznos koji će partije platiti za reklame mora biti znatno veći.

Reklamiranje u štampanim medijima

Partije su u štampanim medijima imale ukupno 118 reklama, koje su po zvaničnim cjenovnicima koštale oko 110 hiljada eura.

U posmatranom periodu u štampanim medijima se najviše reklamirala koalicija Ključ (46 puta), DF (39), DPS (20), Demokrate (8), SD (3) i SDP (2).

Gdje su se reklamirali?

Monitoringom je utvrđeno da se DPS reklamirao na TV Atlas (1161 reklama), TV Prva (328 reklama), TV Pink (277 reklama), TV 777 (29 reklama), u Dnevnim novinama (9 reklama) i u Pobjedi (11 reklama).

DF se reklamirao na TV Atlas (485 reklama), TV Vijesti (212 reklama), na TV Prva (14 reklama), kao i u ND Vijesti (21 reklama), Pobjedi (10 reklama), i DN Dan (8 reklama)

Demokrate su se reklamirale na TV Atlas (102 reklame), TV Vijesti (49 reklama), TV Prva (2 reklame), u dnevnom listu Dan (5 reklama) i ND Vijesti (3 reklame).

Koalicija Ključ se reklamirala na TV Vijesti (136 reklama), u Dan-u (33 reklame) i u ND Vijesti (13 reklama).

SDP se reklamirao na TV Vijesti (46 reklama), i u Dan-u (1 reklama) i ND Vijesti (1 reklama).

Pozitivna je imala 29 reklama na TV Pink, a HGI na TV Vijesti (6 reklama).

SD se reklamirao na TV Prva (38 reklama), TV Vijesti (31 reklama), TV Pink (21 reklama), ND Vijesti (2 reklame) i Dan (1 reklama)

Reklamiranje na Javnom servisu

Monitoring reklamiranja partija, pored komercijalnih medija, sadržaće i reklamiranje partija na RTCG-u kako bi javnost informisali o tome koliki je doprinos partijama u kampanji dao Javni servis.

Podsjećamo da Javni servis ima zakonsku obavezu da podnosiocima potvrđenih izbornih lista obezbjedi ravnopravan i besplatan prostor za emitovanje političkih reklama.

Na Javnom servisu je do 30. septembra objavljeno ukupno 828 reklama. Pravo na besplatno reklamiranje koristili su HGI (114 reklama), DPS (103 reklame), Ključ (87 reklama), SDP (86 reklama), Pozitivna (86 reklama), Demokrate (82 reklame), SD (82 reklame), Srpska stranka (69 reklama), DF (63 reklame), BDZ (29 reklama), CDU (12 reklama), URA (10 reklama), Budva mora (4 reklame), LPCG (1 reklama)