Niko nema pravo da utiče na vaš izbor

Niko nema pravo da utiče na vaš izbor

30/09/2016

MINA

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković, pozvao je građane da glasaju po svojoj volji jer niko nema pravo da utiče na njih a da onoga, koji to pokuša, prijave instiutucijama.

Baković je u CDT-ovom Info centru govorio u okviru kampanje Glasaj slobodno, i poručio građanima da se 16. oktobra na dan izbora slobodno opredijele i da glasaju po svojoj volji.

“Niko nema pravo da birače da utiče a ako to neko čini, prijavite to institucijama. Glasajte slobodno jer to je vaše suvereno pravo”, poručio je Baković.

On je naveo da institucija ombudsmana vrši nadzor i onoga šta rade institucije i organi zaduženi za sprovođenje izbora u ovoj procesu – Državna izborna komisija i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

“Prije nekoliko dana imao sam susrete sa predstavnicima ovih institucija. DIK je pružila uvjeravanja da sa svoje strane čine sve da građani na dan izbora mogu slobodno da glasaju i po svojoj volji. Najvažnija je trenutno obuka za biračke odbore”, naveo je Baković.

Kako je rekao, DIK ga je informisao da za 533 građana nije određeno biračko mjesto.

“Ministar mora učiniti sve da se ovim građanima omogući da glasaju. Ne smijemo dozvoli u 21. vijeku da neki građanin zbog propusta državnog organa ne može da glasa. Bez obzira ko je na čelu ministarstva, da li je vlast ili opozicija, niko nema pravo da kaže da se birački spisak nije mogao urediti, to je njihova obaveza”, poručio je Baković.

On je ukazao da je MUP uslužni centar građana u ovom procesu i ako to ne učini onda se mora utvrditi i odgovornost onih koji to nijesu uradili.

Direktor CDT-a, Dragan Koprivica je kazao da je objavljeno da je predato oko tri hiljade prekršajnih prijava zbog duplih potpisa na izbornim listama partija i da na osnovu javno dostupnih podataka ispada da je svaki drugi građanin potpisao listu nekoj partiji.

Koprivica je kazao da je DIK mogla da napravi bazu na sajtu i omogući građanima da provjere je li neko zloupotrijebio njihov potpis.

“Nismo se konkretno time bavili. To je posao DIK. Tu nije najbolje zakonsko rješenje”, pojasnio je Baković.

On je rekao da je potrebno da svi učesnici, sve političke partije postupaju pošteno. 

“Treba istražiti svaki pojedinačni slučaj. Ne možemo zatvarati oči pred stvarima koji nam se ponavljaju od izbora do izbora. Ako bi organi zaduženi za sprovođenje izbora primjenjivali zakon do kraja, ovakvi problemi se ne bi dešavali”, kazao je Baković.

Baković smatra da je u najmanju ruku nelogično da je toliko ljudi dalo podršku partijama, a tako malo se interesuje da provjeri na kojem biračkom mjestu glasaju. 

On je rekao da nijesu imali pritužbi zbog aktivnosti u kampanji.

“Što se tiče korišćenja djece u kampanji, mi smo se već oglašavali. Političari koriste sve načine da pridobiju građane, ali moraju postojati granice. Politička kultura mora da se gaji, mora da se vodi računa šta se govori, kakve spotove će snimati”, pojasnio je Baković.

On smatra da će građani procijeniti na kraju hoće li kazniti ili nagraditi one koji su zloupotrebljavali npr djecu u kampanji.

“Ne bježimo od svojih obaveza. Stalno ukazujemo da se djeca zloupotrebljavaju na razne načine. Činimo sve što možemo. Nisam zadovoljan našim proaktivnim radom, ali ne možemo sve da ispratimo”, rekao je Baković.

Upitan u kojim slučajevima im se građani mogu obratiti, Baković je odgovrio da se obrate ako je neko na njih uticao, ili ih je neko pitao za koga su glasali. 

“To nije naša nadležnost direktna, ali naša institucija će se uključiti. Pozivamo građane, NVO, da ako imaju saznanja da je nečije pravo povrijeđeno, mi ćemo se opredjeljivati – da li ići prema tužilaštvu ili ćemo mi u našoj proceduri rješavati”, kazao je Baković.