Tužioci dežurni na izborni dan

Tužioci dežurni na izborni dan

28/09/2016

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković poručio je da će tužioci u svim tužilaštvima biti dežurni tokom izbornog dana i da svaki građanin koji sumnja da se dogodila neka izborna zloupotreba, može doći u tužilaštvo u svom gradu i to prijaviti.


Stanković je, u okviru kampanje „Glasaj slobodno“ u CDT-ovom Info centru, govorio o krivičnim djelima vezanim za izbore.

On je poručio da ako imaju sumnju da je učinjeno krivično djelo vezano za izbore, građani krivičnu prijavu mogu podnijeti usmeno u tužilaštvu ili elektronskim putem, a ta prijava će biti proslijeđena Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

„Nastojaćemo odmah da reagujemo, u najbržem mogućem roku, primjenjivaćemo i proaktivan odnos i preduzećemo hitne radnje ako budemo imali neke informacije“, kazao je on.

Stanković je poručio da će tužilaštvo građanima pružiti punu zaštitu i prije, i u toku i nakon izbora, kako bi se utvrdila odgovornost onih koji krše zakon.

„Najbolja zaštita građana će biti to što će tužilaštvo primjenjivati zakon“.

Dragan Koprivica je podsjetio da se nedavno dogodila izmjena Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kojim je Specijalnom tužilaštvu data nadležnost za gonjenje učinilaca krivičnih dijela protiv izbornih prava.

Koprivica je kazao da je razlog za donošenje ovakve odluke je dogovor vlasti i opozicije u okviru parlamentarnog dijaloga, do kojeg se došlo zbog „stepena opasnosti krivičnih djela povrede izbornih prava, prije svega u aktuelnom političkom ambijentu“.

„Politički ambijent je takav da postoji dosta sumnji u različite izborne zloupotrebe, pritiske i ucjene, od kojih su neke kvalifikovane i kao krivična djela“, kazao je on.

Tokom Građanskog sata saopšteno je i da je zakonom zabranjena kupovina i prodaja glasova (kazna zatvora do 3 godine), da su zabranjene prijetnje biračima i ucjene (kazna zatvora do 3 godine), da je zabranjeno ometanje glasanja (kazna zatvora do 3 godine).

Takođe, rečeno je i da je zabranjeno uništavanje glasačkog materijala (kazna zatvora do 1 godine), kao i glasanje u tuđe ime i glasanje na više biračkih mjesta (kazna zatvora do 1 godine).

Stanković je kazao i da je zbog zloupotreba prava glasanja i povrede slobode prilikom glasanja podnijeto pet krivičnih prijava SDT-u.

Na pitanje novinara da li ova institucija prati tok novca u predizbornoj kampanji, Stanković je kazao:
„Pratimo sve događaje. Nekad postupamo na osnovu prijava, samoinicijativo, na osnovu članaka iz medija. Tako postupamo u svim slučajevima, postupaće i dalje, bez obzira da li je riječ o strankama koje su u vlasti ili u opoziciji, adekvatno postupiti u svim situacijama gdje postoji sumnja da je učinjeno krivično djelo“.

Stanković je poručio da će Tužilaštvo bez obzira da li je u pitanju vlast ili opozicija, postupati u skladu sa zakonom:
„Zakon ne poznaje vlast i opoziciju već samo obaveze i učinioce krivičnog djela“.