Počela kampanja “Glasaj slobodno”

Počela kampanja “Glasaj slobodno”

21/09/2016

CDT je u saradnji sa institucijama, partijama, nevladinim organizacijama i pojedincima  pokrenuo kampanju “Glasaj slobodno” kako bi promovisali neprikosnoveno pravo građana na slobodan politički izbor.

Na početku kampanje potpisan je Memorandum o saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama – Budva 2020 iz Budve, Aktivna zona sa Cetinja, Ozon iz Nikšića i Fenomeni iz Kolašina.

U ime organizacije Budva 2020 Memorandum je potpisao Ljubo Filipović, u ime Aktivne zone Miloš Marković, dok su u ime Fenomena i Ozona potpisali Anja Drašković odnosno Aleksandar Perović.

Ove organizacije će u saradnji sa CDT-om dodatno promovisati kampanju na terenu i ostvarivati direktni kontakt sa građanima.

Direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da ova kampanja ima za cilj da, u uslovima poljuljanog povjerenja, građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

Kampanja će biti realizovana u svim CG opštinama kroz aktivnosti promocije na terenu, organizaciju info punktova, organizaciju tribina i javih događaja.

“Takođe, veći dio kampanje dešavaće se I na internetu – na portalima, društvenim mrežama i na Javnom četu o izborima koji je CDT pokrenuo u saradnji sa Viberom”, kazao je on.

U okviru kampanje biće pripremljeno i 10 promotivnih spotova sa porukama koje treba da motivišu građane da slobodno izraze svoju volju na predstojećim izborima.

Ključne poruke kamanje su #bez kupovine, #bezucjena, #bezunistavanja, #jednomiusvojeime koje u stvari predstavljaju suštinu zakonskih odredbi koje tretiraju krivična djela
protiv izbornih prava.

“Pozivamo građane i građanke da se masovno priključe našoj kampanji kako bi ove poruke ohrabrenja došle do što većeg broj ljudi”, poručio je Koprivica.