Povećava se socijalna pomoć

Za jednokratnu socijalnu pomoć opštine su periodu od 26. avgusta do 9. septembra isplatile skoro 40 hiljada eura, što je tri puta više u odnosu na prethodni izvještajni period.

Opštine su po Zakonu dužne da u toku izborne kampanje petnaestodnevno prikupljaju i objavljuju podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći na lokalnom nivou, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći.

Analiza objavljenih analitičkih kartica pokazala je da je u ovom periodu bilo ukupno 324 isplata za jednokratne socijalne pomoći. Najveći iznos isplatio je Glavni grad Podgorica više od 21 hiljadu eura što je čak 53% od ukupno raspodjeljenih sredstava.

Opština Pljevlja je isplatila 6,5 hiljada jednokratnih socijalnih pomoći, Nikšić 4,3 hiljade, Herceg Novi 2,6 hiljada, a Kotor 1,6 hiljada , dok su ostale opštine u istu svrhu isplatile po nekoliko stotina eura.

Podatke o socijalnim davanjima CDT nije uspio da nađe za Opštinu Rožaje i Opštinu Gusinje, dok u 6 opština nije bilo isplata za socijalne pomoći: Bar, Budva, Mojkovac, Plužine, Petnjica i Žabljak.

Na osnovu dostupnih podataka može se zaključiti da su jednokratne socijalne pomoći uglavnom isplaćivane za materijalna obezbjeđenja porodice, za kupovinu ljekova i liječenje, za brigu o licima sa invaliditetom, naknade za opremu za rođenje djeteta, pomoć samohranim roditeljima.

Iako zakon ne propisuje sadržaj i formu analitičke kartice, kao ni objavljivanje podataka o primaocima socijalnih davanja, 80% opština u izvještajima objavljuje svrhu uplate.

Detaljne informacije o tome se mogu naći u analitičkim karticama opština Nikšić, Kotor, Danilograd i Pljevlja. Većina opština objavljuje i brojeve rješenja na osnovu kojih su isplate vršene.

Ipak, iako je Glavni grad imao najveći broj isplata 237 iz objavljenih analitičkih kartica ne može se zaključiti koja je svrha uplate jednokratnih socijalnih pomoći.

CDT poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da posebno pažnju obrati na kontrolu potrošnje socijalne pomoći koja je bila jedna od najčešće pominjanih zloupotreba u izborne svrhe.