I ombudsman u “Glasaj slobodno”

I ombudsman u “Glasaj slobodno”

06/09/2016

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković učestovaće u kampanji “Glasaj slobodno” koja za cilj ima da upozna građane/ke o izbornim pravima, ali i mogućnostima za njihovu efikasnu zaštitu.

Na sastanku sa direktorom CDT-a Draganom Koprivicom, Baković je kazao da će institucija u susret izborima djelovati proaktivno, u cilju praćenja kako nadležni organi ispunjavaju svoje obaveze u pripremi izbornog procesa.

“U tom smislu dogovorenu saradnju sa CDT-om smatra značajnom, posebno zbog iskustva koju ta organizacija ima u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju Zaštitnika.