DIK da preuzme odgovornost

DIK da preuzme odgovornost

04/09/2016

CDT poziva Državnu izbornu komisiju (DIK) da hitno zauzme stav o problemu sa ličnim kartama odnosno o primjeni kontradiktornih članova Zakona o izboru odbornika i poslanika koji se odnose na identifikaciju birača.

U posljednjih desetak dana o problemu sa ličnim kartama smo imali prilike da čujemo mišljenja političara, NVO-a, pravnih stručnjaka – ali ne i najrelevantnije mišljenje, mišljenje Državne izborne komisije, jedino koje pravno obavezuje.

DIK-a je „vrhovna vlast“ u izbornom procesu, i dužna je da se stara o zakonitom sprovođenju izbora i jedinstvenoj primjeni Zakona, da daje mišljenje i uputstva u vezi sa primjenom ovog Zakona.

Autoritet izbornih institucija i povjerenje u izbore se gradi preuzimanjem odgovornosti i aktivnim pristupom u kritičnim situacijama, u situacijama koje izazivaju nedoumice ili otvaraju nove probleme.

Bježanje od problema je put u nestabilnost i haos.

DIK je dužna da zauzme stav o ovom pitanju, i saopšti javnosti da li je moguće primjeniti Zakon u ovom obliku, ili se on mora mijenjati.

Skrećemo pažnju svim akterima da pored političkih interesa postoje i interesi građana tj. birača – onih koji nijesu pisali zakone niti izdavali lične karte, ali su danas u dilemi da li će moći da ostvare svoje Ustavom zagarantovano pravo da biraju.