Za socijalna davanja 8,3 miliona

Za socijalna davanja 8,3 miliona

01/09/2016

Za socijalna davanja je za mjesec dana potrošeno skoro 8,3 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), objavljeni u posljednjem izvještaju u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Ministarstvo u izbornoj kampanji ima obavezu da prikuplja i petnaestodnevno objavljuje analitičke kartice sa podacima o iznosu, broju korisnika, vrstama i primaocima svih oblika socijalne pomoći.

U odnosu na januar 2016. godine kada je za socijalne nadoknade potrošeno 6,9 miliona eura, sredstva za isplatu socijalnih naknada su sada uvećana za više od 3 miliona eura.

Značajno su povećana sredstva koja se izdvajaju za naknade po osnovu rođenja troje i više djeca, dok se može primjetiti smanjenje broj korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Kada su u pitanju vrste socijalne pomoći najviše je izdvojeno za naknade po osnovu rođenja troje ili više djece – 5,2 miliona, dok je za dodatak za njegu i pomoć izdvojeno milion eura.

Za materijalno obezbjeđenje potrošeno je 742 hiljada eura, 254 hiljade za ličnu invalidninu, dok je 244 hiljada eura izdvojeno za naknade po osnovu rođenja djeteta, a 241 hiljada za dodatak za djecu.

Iako Agencija za sprječavanje korupcije nadzire da li se ovi podaci objavljuju i dokumentaciju dostavlja skupštinskom Odboru za primjenu izbornih zakona, i dalje nema informacija o tome na koji način se kontroliše potrošnja sredstava za socijalna davanja i da li je ta potrošnja u okviru planirane.

CDT podsjeća da su socijalna davanja jedno od najčešće pominjanih zloupotreba u izborne svrhe i poziva nadležne institucije da hitno informišu javnost da li i kako kontrolišu trošenje novca iz budžeta.