Za 4 godine dobile 21,5 miliona

Za 4 godine dobile 21,5 miliona

29/08/2016

U toku četvorogodišnjeg mandata od 2012. do 2016. godine parlamentarne partije su iz državnog i lokalnih budžeta dobile 21,5 miliona eura.
Demokratska partija socijalista (DPS) dobila je 7,2 miliona, dok je Demokratski front dobio 5,3 miliona.

Socijalistička narodna partija (SNP) je prihodovala 2,5 miliona, a Socijaldemokratska partija (SDP) 2,4.

Pozitivna Crna Gora je iz javnih sredstava dobila 1,6 miliona, a Bošnjačka stranka 916 hiljada.

Hrvatska građanska inicijativa (HGI) dobila je 469 hiljada, Liberalna partija (LP) 424 hiljade, a FORCA 238 hiljada.

205 hiljada dobila je Demokratska partija, 170 hiljada Demokratski savez, a Albanska alternativa 89 hiljada.

CDT je podatke prikupljao iz izvještaja političkih subjekata, izvještaja o reviziji DRI-a, opštinskih odluka i koristeći zahtjev za slobodan pristup informacijama.