Kako se poštuje Zakon u kampanji

CDT od raspisivanja izbora prati kako institucije, opštine i preduzeća poštuju Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja odnosno da li objavljuju informacije o trošenju sredstava iz budžeta.