Kako se poštuje Zakon u kampanji

Kako se poštuje Zakon u kampanji