Institucije nijesu ispoštovale prvi rok

Institucije nijesu ispoštovale prvi rok

28/07/2016

Institucije nijesu adekvatno ispunile prvu obavezu objavljivanja izvoda iz trezora i analitičkih kartica o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve, čime su prekršile Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Pored obaveze objavljivanja analitičkih kartica i putnih naloga Ministarstvo finansija i opštine imaju obavezu petnaestodnevnog objavljivanja izvoda iz trezora i analitičkih kartica o potrošnji iz budžetske rezerve, od dana raspisivanja izbora.

Ministarstvo finansija nije objavilo ove podatke u predviđenom roku. Iz tog resora nam je saopšteno da će to biti učinjeno u toku dana.

Opštine Bijelo Polje i Budva nijesu objavile ni jedan od obaveznih podataka.

Informacije o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve nemaju opštine Andrijevica, Bar i Ulcinj.

Navedenoj informaciji na veb stranici Opštine Petnjica ne može pristupiti, dok Opština Rožaje nije objavila podatke zbog kako su nam rekli “kvara servera trezora”.

Podaci o potrošnji iz lokalnog trezora nisu kompletni za opštine Andrijevica, Bar, Herceg Novi i Ulcinj.Takođe, još uvijek nije riješeno pitanje objavljivanja podataka za Opštinu Gusinje, koja nema svoju zvaničnu veb stranicu.

Opštine Andrijevica, Bar, Bijelo Polje, Budva, Gusinje (nema zvanični sajt) Rožaje i Ulcinj takođe nijesu objavile analitičke kartice sa podacima o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći, kao i podatke o vrstama i primaocima socijalne pomoći.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je ispunilo ovu zakonsku obavezu. To ministarstvo i lokalne samouprave od dana raspisivanja izbora imaju obavezu petnaestodnevnog objavljivanja podataka o korisnicima socijalne pomoći.

Iako je moguće da u nekim opštinama nije bilo izdvajanja za socijalna davanja i potrošnje iz budžetske rezerve, to nije navedeno.

Navedene institucije su u obavezi da ove podatke prikupljaju i petnaestodnevno objavljuju, u skladu sa rokovima Agencije za spječavanje korupcije. Prva tri roka su:

  • 27. jul za period od 12. do 26. jul
  • 11. avgust za period od 27.jula do 10. avgusta
  • 26. avgust za period od 11. do 25. avgusta

Metodologija monitoringa

CDT je nakon isteka sinoćnjeg roka pretraživao internet stranice:

· Ministarstva finansija
· Ministarstva socijalnog rada i staranja
· 23 opštine

i provjeravao da li su objavljeni podaci o rashodima iz budžetske rezerve i lokalnog trezora, kao i socijalnim davanjima.

Istraživački tim CDT-a detaljno je provjerio veb sajtove ministarstava i opština kroz pretragu vijesti, rubrika, banera i upisivanjem ključnih riječi u pretraživač.