Nastavlja se kršenje zakona

Veliki broj institucija i lokalnih samouprava još uvijek u propisanom roku ne objavljuje obavezne podatke o potrošnji javnih sredstava u predizbornom periodu.
Time se nastavlja  kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, iako je od početka uvođenja ove obaveze prošlo dvije sedmice.

Nepoštovanjem zakona, institucije, opštine i preduzeća otvaraju prostor za sumnje u zloupotrebe državnih resursa tokom izborne kampanje i dodatno urušavaju povjerenje u izborni proces.

CDT podsjeća da su ciljevi Vlade izbornog povjerenja fer, transparentni i zakoniti izbori, te da ovakav pristup i nepoštovanje obaveza dovodi u pitanje zakonitost izbornog procesa.

Agencija za sprječavanje korupcije je do sada pokušavala preventivno djelovati na kršenje zakona, ali budući da ovo postaje masovna pojava, CDT apeluje na ASK da dinamično reguje, striktno primjeni zakon i da o svojim aktivnostima obavijesti javnost.

Takođe, obavještavamo ASK da sljedeće institucije nijesu ispoštovale zakonske odredbe:

 1. Putne naloge nijesu objavili:
 • Predsjednik CG
 • sedam ministarstava (Ministarstvo odbrane, Ministarstvo finansija, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo nauke, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja)
 • pet samostalnih organa uprave (Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Uprava za kadrove, Uprava za javne nabavke, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za mlade i sport)
 • devet opština (Andrijevica, Bar, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Podgorica, Plužine, Rožaje, Šavnik)
 • osam privrednih društava: Aerodromi Crne Gore, Elektroprivreda CG, Morsko dobro, Željeznička infrastuktura, Željeznički prevoz, Rudnik uglja, Luka Bar, Crnogorski elektroprenosi sistem

Moguće je da neki organi u ovom periodu nijesu izdavali putne naloge, ali to nijesu naveli na svojim veb stranicama, što je takođe njihova obaveza.

 1. Analitičke kartice u propisanom roku nijesu objavili :
 • Predsjednik CG (objavljene informacije o uplati, ali ne i analitiče kartice)
 • četiri ministarstva (Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo nauke, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja)
 • sedam samostalih organa uprave (Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Državni arhiv, Uprava za kadrove, Uprava za javne nabavke, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za mlade i sport)
 • deset opština (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Budva, Herceg Novi, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Rožaje, Šavnik)

Takođe, još uvijek nije riješeno pitanje objavljivanje podataka za Opštinu Gusinje i Upravu za ugljovodonike, koje nemaju veb stranicu, dok sajtu Opštine Petnjica nije bilo moguće tehnički pristupiti.

Metodologija monitoringa

CDT je, nakon isteka sinoćnjeg roka, pretraživao internet stranice:

 • 38 institucija (Skupština, Generalni sekretarijat Vlade, Predsjednik, ministarstva, samostalni organi uprave)
 • 23 opštine
 • 13 privrednih društava (sa najvećim obrtom/brojem zaposlenih) čiji je osnivač i/ili vlasnik država
 • i provjeravao da li su objavljeni podaci o putnim nalozima i analitičke kartice o potrošnji.

Istraživački tim CDT-a detaljno je provjerio veb sajtove institucija, opština i ovih preduzeća kroz pretragu vijesti, rubrika, banera i upisivanjem ključnih riječi u pretraživač.

Ove institucije i opštine imaju zakonsku obavezu da od dana raspisivanja izbora sedmodnevno na veb stranicama objavljuju putne naloge i analitičke kartice, dok su privredna društva dužna da u istom periodu objavljuju izdate putne naloge.

CDT je provjeravao dostupnost navedenih podataka za period od 18. do 24. jula.