Izborne obaveze institucija

Institucije moraju striktno i dosljedno poštovati obaveze iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i učiniti javnim sve relavantne podatke o trošenju budžetskih sredstava u predizbornom periodu.

Od raspisivanja izbora institucije imaju obavezu:

Sedmodnevnog objavljivanja analitičkih kartica

Sve budžetske potrošačke jedinice, na državnom i lokalnom nivou imaju obavezu da od dana raspisivanja izbora, sedmodnevno, na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa.

Sedmodnevnog objavljivanja svih izdatih putnih naloga

Svi organi vlasti, na državnom i lokalnom nivou, javna preduzeća i ustanove, fondovi, kao i privredna društva čiji je osnivač ili vlasnik država dužni su da od dana raspisivanja izbora, sedmodnevno objavljuju sve izdate putne naloge.

Petnaestodnevnog objavljivanja izvoda iz trezora

Ministarstvo finansija, kao i organi lokalnih samouprava dužni su da petnaestodnevno objavljuju izvode iz državnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve.

Petnaestodnevnog objavljivanja podataka o korisnicima socijalne pomoći

Ministarstvo rada i socijalnog stranja (MRSS), kao i opštine prikupljaju i objavljuju petnaestodnevno analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnikasvih oblika socijalne pomoći, kao i podatke o vrstama i primaocima socijalne pomoći.

Petnaestodnevnog objavljivanja izvještaja partija

Politički subjekti imaju obavezu da petnaestodnevno objavljuju izvještaje o prilozima pravnih i fizičkih lica.

CDT apeluje na sve pomenute institucije da odmah započnu sa pripremama za ispunjenje ovih obaveza objavljivanja podataka kako bi ostvarile punu transparentnost i doprinijele stvaranju uslova za fer izbore.

Takođe, apelujemo na Agenciju za sprečavanje korupcije da energično i u propisanim rokovima obavlja svoje obaveze koje se tiču nadzora nad primjenom Zakona.