Formirati Privremeni odbor

Formirati Privremeni odbor

20/05/2016

CDT poziva rukovodstvo Skupštine Crne Gore i sve poslaničke klubove da hitno pokrenu proceduru za formiranje radnog tijela Skupštine koje je nadležno za praćenje zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces (Privremeni odbor). 

Takođe, pozivamo Skupštinu da na dnevni red prve naredne sjednice uvrsti odluku o formiranju Privremenog odbora.

Nakon dugotrajnog procesa pripreme i izbora Vlade izbornog povjerenja smatramo da ne smije više biti izgovora za odlaganje formiranja Privremenog odbora koji ima važnu ulogu u kontroli trošenja državnih resursa, finansiranja partija i svih ostalih obaveza koje propisuje novo izborno zakonodavstvo.

Crna Gora se obavezala da na narednim izborima u potpunosti primjeni novo izborno zakonodavstvo, a to je i jedan od zahtjeva EU.

Takođe, Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja se ne može u potpunosti primijeniti bez Privremenog odbora, koji ima precizno propisanu ulogu da obavlja kontrolu finansiranja kampanje.

Skupština mora imati svoju kontrolnu ulogu u ovom procesu bez obzira na to ko čini Vladu izbornog povjerenja.

Jaka kontrola Skupštine znači i kvalitetniji rad Vlade na ovom polju. Ovo je obaveza koju su prihvatili poslanički klubovi i javnost od njih očekuje da tu obavezu i ispune.

Dobre prakse kontrole izvršne vlasti od strane Skupštine koje su kreirane u prethodnom periodu moraju biti osnov za dalji razvoj u ovoj oblasti. Zato Privremeni odbor mora biti osnovan na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine Crne Gore bez daljeg odlaganja i izgovora.