Mijenjati društvo, a ne samo zakone

Mijenjati društvo, a ne samo zakone

20/04/2016

Rješenje za iskorinjavanje korupcije nije u novim i oštrijim zakonima, već u promijeni društva kroz socijalni pritisak, poručeno je na panel diskusiji „Otvorenost institucija kao preduslov dobrog upravljanja“ koju je CDT organizovao u Info Centru o evroatlantskim integracijama.

Na panel diskusiji je Olivera Komar iz Defakta predstavila je rezultate istraživanja o zastupljenosti korupcije u Crnoj Gori, koje je ta agencija uradila za potrebe CDT-a.

Ona je kazala da podatak da po kojem je korupcija treći najveći problem u Crnoj Gori po mišljenju građana, govori o tome da su „ljudi svjesni da korupcija nije nešto što nas košta samo onoliko koliko mito vrijedi“.

Mladen Tomović iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) je rekao da i pored toga što neki rezultati istraživanja ohrabruju, drugi su zabrinjavajući.

„Posebno imajući u vidu broj ispitanika koji kaže da je spreman da učestvuje u koruptivnim radnjama.“

Panelisti su se osvrnuli i na kulturološki obrazac koji je prisutan na našim prostorima, a iz kojeg se teško izlazi posebno jer je za to potrebno određeno vrijeme.

„Nepotizam i klijentelizam se baštine kao vrijednost u ovom društvu“, zaključio je Tomović.

CDT je na panelu predstavio regionalnu inicijativu za otvoreniju i odgovorniju upravu koja će doprinijeti povećanju otvorenosti i odgovornosti institucija, što je ključno kada je riječ o sprječavanju i borbi protiv korupcije.

Osim toga, predstavnici NVO-a iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Češke su objasnili kako nove tehnologije mogu da unaprijede dobro upravljanje.

Oni su zaključili da nove tehnologije mogu doprinijeti poboljšanju veza između građana i institucija, ali i da je prethodno potrebno napraviti promjene unutar institucija.