Jesu li tužilaštvo i mediji partneri?

Jesu li tužilaštvo i mediji partneri?

08/04/2016

U posljednje vrijeme Vrhovno državno tužilaštvo je dosta napora je uložilo da poboljša transparentnost i odnose sa javnošću, ali da to još nije dovoljno, smatra savjetnica za odnose s javnošću u VDT-u Dragana Maljević.

Ona je na panelu „Otvorenost tužilaštava i saradnja sa NVO“ kazala transparentnost jedan od prioriteta u radu tužilaštava.

„Imamo zvanični mejl za komunikaciju sa medijima. Trudimo se da im pošaljemo odgovor da stignu što prije“, kazala je ona i dodala da je na svako tužilaštvo dobilo tužioca-portparola koji će novinarima da odgovori na pitanja.

Državni tužioci su, prema njenim riječima, prošli intezivne obuke u toku prethodne godine, i na tome i dalje rade.

Zoran Vujičić iz Građanska alijansa je kazao da su nekada mislili da su tužilaštva zgrade u kojima ne postoje ljudi.

„Ne može se institucija oslanjati samo na vrhovnog i specijalno tužioca. Imamo niz tužilaca koji, takođe, treba da daju doprinos transparentnosti rada tužilaštava“, kazao je Vujičić.

On je sugerisao da bi na unapređenom sajtu VDT trebalo da sistematizuje objavljena saopštenja po tužilaštvima.

On smatra da je nekada problem tužilaca bila tema samonicijativnog djelovanja, što je prepoznala i međunarodna zajednica:

„Tužilac, kada daje izjavu, mora da zna koje informacije može da plasira. Pozivanje na članove zakona ne znači ništa laičkoj javnosti“.

Govoreći o unapređenju veb portala institucije Slobodan Georgijev iz Birna Srbija je kazao da se tehnologije stoliko dobro razvijaju, da je pitanje da li im je sajt više potreban:

„U Srbiji Republičko tužilaštvo ne razgovara sa novinarima, nikad ih nećete vidjeti da govore o tome. O borbi protiv kriminala govore premijer i ministar policije“.

On smatra da dok institucija ne prepozna da mora da sarađuje sa medijima i NVOima, teško je vjerovati da će se zapaliti prava iskra i da će doći do razumijevanja.

„Medijima se stalno traže dokazi. Mediji nijesu tužilaštvo. Njima su potrebne potvrde. Na tužilaštvu je da procjeni da li ono što su prepoznali kao problem da utvrdi da li ima elemenata krivičnog djela. E tu bi oni mogli efikasno da sarađuju“.

On je kazao da mediji potroše mjesece rada da nešto istraže, dobiju rezultate, a tužilaštvo ne odraguje. Očito jer su pod političkim pritiskom.

On smatra da to što će institucije usvojiti komunikacionu strategiju ne znači mnogo već je važnije koji su njeni efekti.