Institucije pod lupom

Institucije pod lupom

31/03/2016

Da bi smanjili mogućnost za pojavu korupcije i osigurali sprovođenje vladavine prava, institucije u Crnoj Gori moraju da teže da budu što transparentnije, odgovornije i efikasnije u svom radu, kazao je direktor CDT-a Dragan Koprivica

Koprivica je, na predstavljanju regionalne inicijative, kazao da je primjetan trend u posljednjih nekoliko godina da povjerenje u institucije u Crnoj Gori, ali i zemljama regiona opada, a da se učešće građana svodi samo na izlazak na izbore, dok ostaju nedovoljno uključeni u kreiranje javnih politika.

“Zato ćemo u naredne četiri godine kroz regionalnu inicijativu ‘Odgovornost, tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi’, a uz finansijsku podršku Evropske komisije, dati svoj doprinos sprovođenju reformi i pratiti koliko su institucije u Crnoj Gori transparentne, odgovorne i otvorene prema građanima i na taj način uticati da se poštuju zakoni i načela dobrog upravljanja”, kazao je Koprivica.

Cilj ove inicijative je da se unaprijedi dijalog o ovim temama između organizacija civilnog društva i medija sa državnim institucijama kao i mehanizme za njihovo učešće u procesu kreiranja politika.

CDT je od 2010. godine istraživao koliko pojedinačne institucije poštuju standarde dobro upravljanja, a prije tri godine je učestvovao u istraživanju o transparentnost i odgovornost vlada i ministarstava na regionalnom nivou.

“Od ove godine ćemo, po prvi put, na sveobuhvatan način mjeriti nivo otvorenosti i odgovornosti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i lokalnih samouprava”, kazao je Koprivica.

On je dodao i da će u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Makedonije, BiH, Srbije, Kosova i Albanije, formirati istraživačke timove koji će to istraživanje sprovesti u svakoj od ovih zemalja i tako javnosti omogućiti precizne i uporedne podatke o nivou transparentnosti i odgovornosti institucija u Crnoj Gori i zemljama regiona:

“Poznato je da napredak svih ovih zemalja u pregovorima sa EU zavisi od napretka koje ostvare u oblasti vladavine prava, odnosno njihovih kapaciteta da sprovedu reforme i akcije za sprječavanje i suzbijanje korupcije”.

Direktor CDT-a smatra da ovoj oblasti nije dovoljno samo usvojiti zakone, već je potrebno obezbijediti njihovu punu primjenu i uticati na državne institucije da budu odgovornije i spremnije da odgovore na potrebe građana.

“Iako pitanja vladavine prava i borbe protiv korupcije dobijaju stalnu pažnju javnosti, i dalje postoji nedostatak razumijevanja o ovoj tematici, a ključne teme i problemi se ne tretiraju na adekvatan način”, kazao je on.

Stoga će ovo istraživanje obuhvatiti i način na koji mediji izvještavaju građane o dobrom upravljanju, odnosno o važnosti ovih tema za razvoj društva i ostvarivanje njihovih prava.

Regionalni indeks otvorenosti

Projekt koordinatorka u CDT-u Milena Gvozdenović kazala da će u šest zemalja regiona timovi istraživača istovremeno mapirati institucije, nevladine organizacije i medije koji imaju zajednički cilj, a to je sprovođenje društvenih reformi koje će dovesti do stvaranja transparentnih insitucija koje su efikasne u radu i imaju odgovoran odnos prema građanima.

“S obzirom na to da su sve ove zemlje u različitim fazama procesa pridruživanja Evropskoj uniji, istraživači će analizirati sve relevantne propise na nacionalonom i međunarodnom nivou”, dodala je ona.

U ovom četvorogodišnjem periodu, prema riječima Gvozdenović, će se na osnovu više od 80 pokazatelja mjeriti nivo transparentnosti i odgovornosti oko 600 institucija iz svih grana vlasti u regionu, a uz pomoć savremenih online baza prikupiti više od 40 hiljada podataka.

“Kako bi bolje razumijeli stanje i specifičnosti problema u svakoj državi pojedinačno, kreiraćemo mape puta, odnosno preporuke institucijama i smjernice za unapređenje poštovanja standarda dobrog upravljanja i vladavine prava u CG i regionu”, kazala je ona.

Poziv za NVO-e i medije

U cilju unapređenja saradnje između civilnog društva i medijskih organizacija u promovisanju vladavine prava i dobrog upravljanja, u svakoj državi će se inicirati osnivanje mreža koje će činiti najmanje 10 predstavnika NVO-a i medijskih organizacija.

“Kako bi se ojačao kapacitet civilnog društva i medija za zastupanje, umrežavanje i saradnju sa državnim organima, one će biti dio šire mreže na regionalnom nivou”, rekla je Gvozdenović.

[pullquote align=”right” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]CDT će sa partnerima podržati i zajedničke akcije NVO-a i medija u Crnoj Gori kroz podršku mini projektima.[/pullquote]

Medijske organizacije će biti direktno uključene sa ciljem da postanu aktivni akteri u promovisanju i pokretanju javne rasprave o vladavini prava i dobrom upravljanju.

Naime, svaki od partnera iz šest zemalja će dodijeliti 5-6 grantova po zemlji u vrijednosti od 5 do 7 hiljada eura po projektu.U drugoj polovini godine će se objaviti javni poziv za podršku inicijativama sa fokusom na antikorupciju, transparentnost, slobodan pristup informacijama, zaštiti podataka i korišćenju javnih sredstava.

Podnosiocima prijava će biti obezbijeđeno mentorstvo i pomoć da razviju svoje prijedloge projekata. Konačnu odluku o dodijeli granta donijeće Regionalni komitet na osnovu transparentnog procesa i preciznih kriterijuma.

CDT organizuje radionicu 15. aprila na kojoj ćemo razgovarati o relevantnim pitanjima i izazovima u oblasti dobrog upravljanja. te ovom prilikom pozivamo predstavnike institucija, kolege iz NVO-a I medije da učestvuju. Radionici će prisustvovati I kolege iz regiona sa kojima ćemo podijeliti iskustva o ovim temama.

Putem društvenih mreža ćemo objaviti poziv za sve zainteresovane strane da prisustvuju ovoj radionici, kako bi zajednički utvrdili na koji način možemo poboljšati sistem dobrog upravljanja u svim institucijama Crne Gore.

Predstavnica Delegacije EU u CG Analiza Điansanti je na predstavljaju projekta kazala da je veoma važna saradnja sa građanskim društvom u stvaranju transparentnijih institucija zemalja koje teže članstvu u EU.

Projekat ACTION SEE – Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi sprovodi Metamorphosis fondacija u partnerstu sa Vestminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženjem građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centrom za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open data – ODK sa Kosova i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijksu podršku Evropske unije.