Izazov i test za institucije

CDT apeluje na sve institucije koji imaju ingerencije vezane za održavanje izbora u Tivtu da pojačaju posvećenost i koordinaciju kako bi se izbori sproveli u skladu sa zakonima. 

Ujedno, pozivamo sve aktere da iskoriste priliku i steknu neophodno iskustvo za primjenu sistema  elektronske identifikacije birača budući da će ovi izbori biti njegov prvi ozbiljan test.

Takođe, apelujemo na Skupštinu Crne Gore da hitno formira radno tijelo koje ima obaveze u sprovođenju Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (ZFPSIK) kako bi ovaj Zakon bio dosljedno sproveden u praksi.

Pozivamo i Državnu izbornu komisiju (DIK) da hitno finalizira i objavi sve potrebne podzakonske akte koji regulišu održavanje izbora na biračkim mjestima.

Budući da je proces parlamentarnog dijaloga u toku i da se očekuje njegov ishod u skorije vrijeme, pozivamo i sve njegove aktere učine maksimum svojih napora i utiču na državne institucije kako bi sve radnje bile urađene na vrijeme.

Ključnu ulogu u pripremi i kontroli ovih izbora imaju DIK-a, Opštinska izborna komisija (OIK), Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Agenicija za sprečavanje korupcije (ASK).

Slijedi pregled najznačajnijih obaveza institucija od dana raspisivanja do dana održavanja izbora u Tivtu: 

15. februar 

 • SO Tivat je dužna da objavi broj odbornika koji će se birati na izborima;
 • Počinju organičenja koja su regulisana ZFISIK: ograničenje mjesečne potrošnje državnih organa, zabrane zapošljavanja, zabrane otpisa dugova, obaveze objavljivanje analitičkih katrica….
 • Agencija za sprječavanje korupcije počinje kontrolu finansiranja partija, a tu je i obaveza kontrole biračkog spiska (od strane DIK-e)

6. marta do 23. marta 

 • Podnošenje izbornih lista

28. marta

 • Krajnji rok da OIK odredi biračka mjesta

31. marta

 • Dodjeljivanje potvrđenim listama iznosa od 20% planiranih sredstava za lokalne izbore

7. april 

 • Krajnji rok za imenovanje biračkih odbora
 • MUP zaključuje birački spisak

10. april

 • MUP dostavlja biračima obavještenje o izborima tj. na kom biračkom mjestu glasaju
 • MUP priprema elektronsku verziju biračkog spiska za svako pojedinačno biračko mjesto u Tivtu.

14. april

 • Krajnji rok da birački odbori preuzmu materijale u OIK

15. april 

 • Počinje izborna ćutnja koja se završava zatvaranjem biračkih mjesta

17. april 

 • Održavanje lokalnih izbora u Tivtu – biračka mjesta se otvaraju u 7:00, a zatvaraju u 20:00h