Opštine krše Zakon

Opštine krše Zakon

10/02/2016

Devetnaest crnogorskih opština još nije objavilo Odluku o visini budžetskih sredstava koje pripadaju svakom pojedinačnom političkom subjektu, iako je to njihova zakonska obaveza.  

CDT je u utorak pretragom zvaničnih sajtova opština utvrdio da su ovu Odluku objavile samo opštine Danilovgrad, Žabljak, Šavnik, Pljevlja.

Opštine su bile dužne da do 31. januara donesu ovaj dokument i da ga u roku od sedam dana objave na veb stranici.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Umjesto Odluke, opštine Kolašin i Herceg Novi, koje još nijesu usvojile budžet za 2016., su objavili pojašnjenje.  [/pullquote]

Opština Kolašin je navela da se potrošačkim jednicima odobrava trošenje 1/12 rashoda od prethodne godine, te da u 2015. nije bilo uplata za partije i da nisu umogućnosti da donijesu obaveznu odluku.

Opština Herceg Novi je objasnila da prema nacrtu budžeta za 2016. godinu, partijama pripada iznos od 106 hiljada eura.

Ovakav pristup opština političkim partijama dodatno otežava rad i poslovanje jer ako ne znaju koliko novca će dobiti iz budžeta, stranke ne mogu planirati ni koliko sredstava mogu da prikupe iz privatnih izvora.

Iz Agencije za sprječavanje korupcije, koja je zadužena za kontrolu sprovođenja Zakona, tvrde da su organe vlasti obavjestili o tome koje su njihove obaveze.

Na pitanje da li su i šta preduzeli s obzirom da je većina opština prekršila Zakon, u pismenom odgovoru CDT-u iz Agencije su kazali:

“U toku je sprovođenje postupka provjere ispunjavanja obaveze propisane članom 12 stav 5, nakon čega će Agencija pokrenuti prekršajne postupke protiv odgovornih lica u onim organima lokalne uprave koji nijesu ispunili ovu zakonsku obavezu”.

Za ovaj prekršaj Zakonom je propisana novčana kazna od 200 eura do 2.000 eura.