Kontrolisati i redovan rad

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je zatražio od Agencije za sprječavanje korupcije da donese pravilnik kojim bi se definisao način kontrole i nadzor redovnog finansiranja političkih subjekata. 

Redovno finansiranje političkih subjekata je preciznije uređeno novim Zakonom, a za njegovu kontrolu je nadležna ova Agencija.

Imajući razumijevanja da su prioriteti ove institucije u izbornoj godini donošenje pravila za kontrolu izborne kampanje, CDT ipak smatra da je jednako važno urediti i oblast redovnog finansiranja.

Iako to Zakonom nije propisano, smatramo da je neophodno donijeti i Uputstva o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora koji se odnose na finansiranje redovanog rad političkih subjekata.

CDT je ovu inicijativu uputio direktoru Agencije Sretenu Radonjiću koji je u pisanom odgovoru pojasnio da zakonom nije propisana  obaveza usvajanja predloženih dokumenata, te da je ova institucija bila posvećena usvajanju obaveznih akata.

“Ipak, smatramo da je, u cilju eleminisanja svih primijećenih nepravilnosti i pune implementacije Zakona, neophodno intenzivirati dalju saradnju, te ćemo sa posebnom pažnjom razmotriti buduće inicijative i zahtjeve koje dolaze od svih zainteresovanih strana”, naveo je Radonjić.

CDT očekuje da ovaj predlog bude prihvaćen, s obzirom na to da je primjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jedan od bitnih kriterijuma u procesu pregovora sa Evropskom unijom.

Dodatan razlog za uvođenje novih pravila je i to što je Državna revizorska institucija (DRI) ukazala na brojne nepravilnosti u ovoj oblasti.