Predlozi građana u budžetu za 2016.

Predlozi građana u budžetu za 2016.

28/12/2015

 

Veliki broj predloga za unapređenje životnog ambijenta u Podgorici, koje je u ime građana dostavio Centar za demokratsku tranziciju (CDT), već je uvršten u kapitalni budžet Glavnog grada i programe rada privrednih društava za narednu godinu. 

To se navodi se u Izvještaju o sprovedenoj javnoj raspravi na Nacrt Odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorica za 2016. godinu.

CDT je Sekretarijatu za finansije Glavnog grada dostavio oko 80 predloga građana iz deset mjesnih zajednica  koji se uglavnom odnose na uređenje dječjih igrališta, zelenih površina, uređenje sportskih poligona, trotoara, javne rasvjete…

Predlozi su prikupljeni u okviru inicijative „Tvoj grad, tvoj novac, tvoj izbor“ koju je CDT realizovao u saradnji sa Glavnim gradom, kako bi građane informisao o procesu kreiranja budžeta i omogućio im da daju predloge šta bi trebalo finansirati novcem iz lokalnog budžeta.

U Izvještaju o sprovednoj javnoj raspravi se navodi da su:

  • sredstva za uređenje dječjih igrališta i zelenih površina planirana kroz program „Zelenila“
  • sredstva za rekonstrukciju i sanaciju putne mreže planirana kroz program „Putevi“
  • sredstva za izgradnju fekalne kanalizacije planirana kroz program „Vodovoda i kanalizacije“

Zamjenik direktora CDT-a Đorđije Brkuljan je na sjednici Skupštine Glavnog grada kazao da ohrabruje informacija da su sredstva za finansiranje velikog broja predloga građana planirana budžetom za 2016. godinu.

Sekretar Sekretarijata za finansije Glavnog grada Miomir Jakšić zahvalio se na predlozima koje je CDT dostavio i kazao da je na zbog te inicijative uvećan budžet u dijelu koji se odnosi na igrališta i zelene površine.

I odbornik DEMOS-a Goran Radonjić je na sjednici pozdravio inicijativu građana i kazao da oni traže samo elementarne stvari, te da Glavni grad ni to ne može da im omogući.

CDT je pozvao odbornike da zajednički isprate kako će se u 2016. realizovati predlozi, a lokalnu vlast da nastave sa inicijativom koja uključuje građane u proces kreiranja budžeta i jača njihovo povjerenje u institucije.