Foto: Marko Ilić


Kazna za oružni list 50 eura

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) pozvalo je građane kojima je istekao rok važenja oružnih listova da podnesu zahtjev za njihovu zamjenu u roku od 30 dana od isteka roka. 

MUP je podsjetio da je obaveza građana koji posjeduju oružje da posjeduju i oružni list.

Oni koji ne postupe u skladu sa Zakonom, biće kažnjeni za prekršaj novčanom kaznom od 50 eura.

2

Takođe, ukoliko ne podnesu zahtjev za zamjenu oružnog lista, oružje će im biti oduzeto.

“Oružje koje posjeduju bez oružnih listova, građani su dužni da predaju policiji (u korist države bez naknade), da ga legalizuju (registruju) ili da ga onesposobe i drže kao uspomenu. Za ne postupanje na navedeni način, propisana je krivična odgovornost, a zaprijećena je kazna zatvora do pet godina. Predaja oružja policiji nije vremenski ograničena, dok je legalizacija oružja moguća do marta 2017. godine”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Tokom kampanje “Poštuj život, vrati oružje” građani su vratili 518 komada vatrenog oružja, oduzelo je više od 300 komada od čega su dvije trećine bile u ilegalnom posjedu.