Uključiti NVO u Radnu grupu

Uključiti NVO u Radnu grupu

07/12/2015

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) apeluje na kopredsjedavajuće i sve članove novoformirane radne grupe koja se bavi izbornim zakonodavstvom da omoguće učešće predstavnika NVO sektora koji se bave ovim pitanjima.

Smatramo da su NVO u procesu kreiranja novog izbornog zakonodavstva igrale veoma konstruktivnu ulogu, pa ne vidimo razlog za zatvorenost odnosno izostanak poziva za učešće u radu.

Takođe, NVO su bile ključni akteri koji su skretali pažnju na kašnjenje i izostanak sprovođenja pojedinih normi izbornih zakona.

Nije jasno zašto se promijenila dobra praksa otvorenosti i zašto je izostao poziv da učestvujemo, ali skrećemo pažnju da zatvorenost nikad nije donijela kvalitetniji proces i očekujemo hitan poziv da učestvujemo u radu radne grupe.