CDT poslao 80 predloga građana

Centar za demokratsku tranziciju CDT je Sekretarijatu za finansije Glavnog grada uputio više od 80 predloga građana Podgorice koji su tokom novembra predlagali šta bi lokalna vlast sljedeće godine trebalo da finansira u njihovim mjesnim zajednicama.

Predlozi su prikupljeni u okviru inicijative „Tvoj grad, tvoj novac, tvoj izbor“, koju CDT sprovodi u saradnji sa Glavnim gradom, a koja građanima daje priliku da predlažu prioritete za izgradnju kvalitetnijih uslova života u lokalnoj zajednici i da na taj način učestvuju u donošenju odluka.

Budući da se ova inicijativa po prvi put sprovodi u Crnoj Gori, CDT je projekat postavio eksperimentalno – organizovao je direktne razgovore sa  građanima u pet mjesnih zajednica (13. Jul, Stari aerodrom, Blok V, 1.maj i Zagorič), ali i kroz komunikaciju na društvenim mrežama  omogućio je uključivanje građana iz ostalih djelova Glavnog grada.

Ako sudimo po broju građana koji su predlozima podržali ovu inicijativu CDT može reći da je ovaj “eksperiment” uspio. Na raspravama u mjesnim zajednicama aktivno je učestvovalo 80ak građana, dok se  preko društvenih mreža Facebook i Twitter uključilo njih 100.

Pored predloga, građani su CDT-a slali fotografije, nacrte i ideje na kojim lokacijama bi trebalo intervenisati da bi život u Podgorici bio kvalitetniji.

CDT smatra da uspjeh ove inicijative neće biti kompletan ukoliko, makar dio predloga građana, ne bude zaista i usvojen.

Oni očekuju nove klupe, semafore, igrališta, sportske terene kao i sređivanje javnih prostora u kojima borave. Imajući razumjevanja za ograničena sredstva u budžetu ipak se  nadamo da će gradske vlasti učiniti dodatan napor da ovi predlozi postanu dio kvalitetnijeg ambijenta za život građana.

Predlozi će biti upućeni i menadžmentu Glavnog grada i svim odborničkim klubovima, a CDT poziva sve zainteresovane predstavnike civilnog društva, biznisa i medija da što snažnije podrže ovu inicijativu kako bi se iz budžeta Podgorice za 2016. godinu finansirao što više predloga građana.