Tvoj grad, tvoj novac, tvoj izbor

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u saradnji sa Glavnim gradom pokreće inicijativu “Tvoj grad, tvoj novac, tvoj izbor” koja će građane informisati o procesu kreiranja lokalnog budžeta i omogućiti im da daju predloge kako bi dio tog novca trebalo trošiti sljedeće godine.

Ova inicijativa, poznata kao “Participativno budžetiranje”, do sad se organizovala u Torontu, San Francisku, Sevilji, kao i u gradovima Hrvatske i Srbije, a ove godine će se po prvi put kao pilot projekat sprovoditi i u Crnoj Gori.

Kroz javne rasprave u podgoričkim mjesnim zajednicama, ali i putem CDT-ovih naloga na društvenim mrežama Facebook i Twitter, građani će moći da se upoznaju sa funkcionisanjem lokalnog budžeta, kao i da predlože konkretan prioritet za njihovu zajednicu koji bi, prema njihovom mišljenju, Glavni grad trebalo da finansira sljedeće godine.

CDT će predloge građana razmotriti i uputiti Sekretarijatu za finansije Glavnog grada koji će odlučiti o tome koje predloge i sa koliko novca je moguće finansirati iz javnih sredstava.

Osim što će doprinijeti povećanju brige za javni interes i zajedničke resurse, ova inicijativa treba da podstakne građane da aktivno učestvuju u životu zajednice, u procesima donošenja odluka, kao i u procesu raspodjele i kontrole javnih sredstva.

„Tvoj grad, tvoj novac, tvoj izbor” će zahtjevati senzibilitet lokalne vlasti prema idejama građana i njihovim predlozima, ali će uticati i na povećanje njihove odgovornost i transparentnost.

U krajnjem, ova inicijativa će doprinijeti jačanju povjerenja građana u lokalne institucije.

Sve informacije o održavanju rasprava u pet mjesnih zajednica u Podgorici, biće objavljene na CDT-ovom Facebook i Twitter nalogu.

Takođe, više informacija o projektu mogu dobiti i na e-mail [email protected] ili telefon 020207070.