Godine borbe protiv korupcije

Iako su informacije iz tužilaštva u odnosu na cijeli pravosudni sistem najtraženije, mediji ne mogu imati neograničeno pravo da izvještavaju o krivičnim postupcima.

To je poručio Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić na konferenciji o borbi protiv korupcije u kritičnim sektorima u Jugoistočnoj Evropi koju je organizovao CDT organizovao sa SELDI mrežom (Mrežom organizacija koje se bave borbom protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi).

On je kazao da u slučajevima vođenja krivičnih istraga koje izazivaju izuzetnu pažnju javnosti dešava da novinari sprovode vlastitu novinarsku istragu uporedu sa tužilačkom.

Prema njegovom mišljenju, takve situacije se mogu spriječiti tako što će tužilaštvo redovno informisati javnost vodeći računa da takvo informisanje ne opterećuje tajnost istrage i ne ometa samo vođenje krivičnog postupka.

Glavni specijalni tužilac ocijenio je da organi pravosuđa imaju i pravo i obavezu da se zaštite od senzacionalističkih novinskih natpisa i medijskih istupa novinara koji u svojim tekstovima grubo krše ljudska prava:

„Iako je u našem društvu očigledno da se radi o masovnoj pojavi ne vidimo smetnje da tužilaštvo i sudovi s pravom masovno izbjegavaju određene novinare koji neprofesionalno rade svoj posao”.

http://twitter.com/DrobnicEUDMNE/status/659702715413610496/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

Direktor CDT-a Dragan Koprivica ocijenio je da se borba protiv korupcije u Crnoj Gori se nalazi u nekoj završnoj fazi pripreme ili fazi početka realizacije.

SELDI

Sa konferencije (foto: CDT)

„I pored sprovedenih reformi u zadnjih nekoliko godina – konkretni učinci antikorupcijskih mjera su još uvijek nedovoljni”, kazao je Koprivica i dodao da zainteresovana javnost očekuje od novih institucija mjerljive rezultate i vidljive promjene.

On smatra da su očekivanja javnosti od tužilaštva, a naročito Specijalnog državnog tužilaštva ogromna, te da profesionalnim radom moraju vratiti povjerenje u ovu instituciju.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]„Uspjeh njihovog rada će se mjeriti ne količinom optužnica već presuda za slučajeve korupcije i oranizovanog kriminala u Crnoj Gori”.[/pullquote]

Govoreći o novoj Agenciji za borbu protiv korupcije, Koprivica je kazao da će ona u prvoj godini svog rada imati jednu važnu provjeru od koje će zavisiti njen budući kredibilitet – a to je kontrola finansiranja kampanje za parlamentarne izbore:

“Čitav proces kreiranja Agencije je počeo nepovjerenjem oko načina izbora njenog direktora. Iako o je prerano da dajemo bilo kakve sudove, nije dobra poruka sto direktor Agencije nije prihvatio učešće u ovom skupu”.

Kirsi Pekuri iz Delegacije EU u Crnoj Gori pozdravila je prisustvo Glavnog specijalnog tužioca na konferenciji i kazala da je to znak posvećenosti te institucije.

http://twitter.com/euicmne/status/659650849967337472/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

Ona je poručila da se vlade, kompanije i grupe građana moraju udružiti svoje napore kako bi se borili protiv korupcije i promovisali odgovorne vlade.

„Delegacija EU će nastaviti da podržava Crnu Goru u njenim naporima da se bori protiv korupcije”, dodala je Pekuri.

Ambasadorka Njemačke u CG Gudrun Štajnaker poručila je da važan aspekt u ovom procesu odgovornost koju svaki ključni akter mora imati.

„Mentalitet ili društvo ne mogu biti izgovor za nedostatak akcije”, kazala je Štajnaker i dodala da glavna odgovornost za borbu protiv korupcije na Vladi jer je nju narod izabrao da upravlja društvom

Na konferenciji je govorio i koordinator SELDI mreže Ruslan Stefanov koji je ocijenio da svakodnevno treba raditi kako bi antikorupcijska dokumenta bila funkcionalna.