Suzavac neće stvoriti fer izbore

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je ključne političke aktere da započnu dijalog koji će ishodovati pronalaženjem načina za prevazilaženje aktuelne političke krize.

Direktor CDT-a Dragan Koprivica smatra da u fokusu ovog dijaloga mora biti dogovor o pripremnim aktivnostima za organizovanje fer i demokratskih izbora u toku 2016. godine.

“Svako prologniranje ove vrste razgovora može prouzokovati veoma ozbiljne posledice za građane i razvoj demokratije u Crnoj Gori, nakon čega je realna situacija da dijalog više neće biti moguć”, kazao je Koprivica.

On je upozorio crnogorsku i međunarodnu javnost da se svakim danom kašnjenja sa pripremom fer i demokratskih izbora približavamo opciji koja nikom dobronamjernom ne može biti bliska – sprovođenju neminovnih izbora bez poštovanja važećeg zakonodavstva:

“Zato pozivamo sve političke aktere na oprez: kvalitet izbornog procesa nije direktno proporcionalan količini suzavca ispaljenog na građane ili broju kamenica bačenih na pripadnike policije. Fer izbori traže zalaganje državnih organa za sprovođenje zakona, traže ozbiljnu pripremu i obuke koje traju više mjeseci ali i kontrolu tog procesa od strane Skupštine, domaće i međunarodne javnosti”.

Koprivica smatra da je sprovođenje kvalitetnog i demokratkog izbornog procesa jedini način da se ova politička situacija razriješi bez ozbiljnijih posljedica i za to odgovornost imaju svi relavantni politički subjekti.

“Krajnje je vrijeme da se politički akteri manu političkog taktiziranja, analiza kako aktuelna situacija utiče na njihov broj glasača i da ozbiljno i posvećeno krenu u razgovore o načinima za rješavanje nagomilanih problema”, dodao je on.

DOKLE SE STIGLO?

Prema njegovim riječima, simbolički, dužnost da inicira ovaj dijalog ima Skupština Crne Gore, ali se način rada nužno ne mora poklapati sa do sada postojećim formama i načinima funkcionisanja:

“Manje je važno pitanje da li u tim razgovorima svoju ulogu direktno ili indirektno trebaju imati predstavnici međunarodne zajednice u Crnoj Gori”.

CDT ponovo skreće pažnju javnosti da kasnimo sa sprovođenjem nekih od najbitnijih stavki novih izbornih zakona. Takođe, zainteresovanoj javnosti i građanima je nepoznato dokle se stiglo sa implementacijom određenih obaveza.

Koprivica smatra da početak razgovora i priprema izbora treba da prati proces utvrđivanja političke i pravne odgovornosti za sve one koji su u toku prethodnih dešavanja kršili zakone Crne Gore.