Foto: skupstina.me


Odgovornost na institucijama

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Skupštinu da se formira i što prije počne da radi radno tijelo za kontrolu primjene izbornog zakonodavstva, ocjenjujući da državni organi koji su zaduženi za njegovu implementaciju imaju ključnu odgovornost za kvalitet izbornog procesa.

Izvršni direktor CDT-a, Dragan Koprivica, kazao je da u toj organizaciji smatraju da je puna implementacija novog izbornog zakonodavstva ključni prioritet na unutrašnjoj političkoj sceni bez koga nema vraćanja povjerenja u izborni proces.

“Državni organi koji su zaduženi za njegovu implementaciju imaju ključnu odgovornost za kvalitet izbornog procesa pred domaćom i međunarodnom javnosti. Tu je, takođe jako važno da se što prije formira i počne sa radom radno tijelo Skuštine Crne Gore koje će kontrolisati kvalitet rada državnih organa na ovom polju”, rekao je Koprivica agenciji MINA.

On je ocijenio da u tom procesu mora biti mjesta i za predstavnike nevladinih organizacija koje se bavi izborima jer su u dosadašnjem procesu stvaranja i sprovođenja izbornog zakonodavstva imali značajnu i konstruktivnu ulogu.

Koprivica je rekao da bi povjerenje u izborni proces trebalo da bude interes svih političkih subjekata u vlasti i opoziciji i naredni koraci svih aktera će pokazati da li za realizaciju ovog cilja postoji iskrena politička volja.

Foto: Skupstina.me

Sjednica Radne grupe (foto: Skupstina.me)

“Finalizacija izbornog zakonodavstva će pokazati ko na političkoj sceni stvarno vjeruje u vladavinu prava, a ko se njome služi kao frazom ili poštapalicom. Neuspjeh u ovom procesu vodio bi daljoj destabilizaciji političke scene, mogućem bojkotu izbora ili zaustavljanju integracionih procesa Crne Gore”, upozorio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, za vraćanje povjerenja u izborne procese bi bilo važno da Demokratski front učestvuje u radu odbora, ali se taj proces može legitimo sprovesti i bez njih.

ODBOR MOŽE I BEZ DF-A

U CDT-u smatraju da se rad budućeg odbora ni na koji način ne kosi da proklamovanim ciljevima protesta DF-a jer je sprovođenje novog izbornog zakonodavstva neophodan uslov za ispunjavanje njihovog ključnog zahtjeva -organizovanje fer i demokratskih izbora.

“Realizacija elektronske indentifikcije birača, kvalitetan rad Agencije za borbu protiv korupcije u dijelu finansranja političkih partija, dosljedna primjena Zakona o biračkom spisku i sprovođenje odredbi koje preveniraju zloupotrebu državnih resursa sigurno bi doprinijelo kvalitetnijim izborima”, rekao je Koprivica.

On je kazao da je pored tih, jedino preostalo “sporno” pitanje da u biračkom spisku postoje ljudi koji ne žive u Crnoj Gori.

“Iako je u radu odbora koji je pripremao izborno zakonodavstvo dogovoreno da je važno spiječiti da neko glasa umjesto tih ljudi, iako je nepodijeljeno mišljenje bilo da nakon uvođenja elektronske identifikacije to neće biti moguće, ovo pitanje nastavlja da opterećuje budući izborni proces”, upozorio je Koprivica.

On je ocijenio da je sa stanovišta izbornih standarda, ali i ljudskih prava, to vrlo osjetljivo pitanje jer nije moguće nekome uskratiti pravo glasa u jednoj državi a da to pravo nije stekao u drugoj, državi u koju se odselio.

Koprivica je kazao da su pored njih tu i studenti u inostranstvu, ljudi na privremenom radu i da bi se prije svega morao utvrditi tačan broj ljudi koji nijesu u Crnoj Gori i razlog za to odsustvo.

“Nakon toga, morao bi biti utvrđen broj ljudi koji su stekli pravo glasa u drugim državama i, tek na osnovu tih činjenica donijeti adekvatne odluke koje bi bile pretočene u izmjene postojećih zakona. Ovaj proces zahtijeva dosta vremena I ne može biti završen do sljedećih parlamentarnih izbora”, poručio je Koprivica.