VDT objavljivanje više informacija

VDT objavljivanje više informacija

28/07/2015

Crnogorska tužilaštva u potpunosti primjenjuju dio Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji se odnosi na proaktivno objavljivanje informacija i na njihovom veb portalu se nalaze sve informacije koje propisuje ovaj akt, pokazuje istraživanje koje je uradio Centar za demokratsku tranziciju (CDT). 

U odnosu na prošlu godinu kada su proaktivno objavljivali samo 4 odsto informacija, tužilaštva sada objavljuju 99 odsto.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Istraživanje je obuhvatilo 16 institucija: Vrhovno državno tužilaštvo, 2 Viša državna tužilaštva i 13 Osnovnih.[/pullquote]

Direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da su nakon prošlogodišnjeg neprihvatljivog rezultata krenuli u akciju – potpisali su Memorandum o saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom i nakon izbora novog VDT-a pripremili akcioni plan sa mjerama za neophodne promjene.

“Formirali smo zajednički tim koji će realizovati te mjere i dogovorili se da nam početni fokus bude na sprovođenju Zakona o SPI odnosno njegovog dijela koji se tiče proaktivnog objavljivanja informacija”, kazao je Koprivica i dodao da danas nakon više mjeseci rada saopštavaju prve rezultate odnosno efekte zajedničkog rada.

ŠTA SMO MJERILI?

Koprivica je pojasnio da su napredak mjerili sa 12 pokazatelja i dao pregled najznačajnijih:

  • Objavljivanje informacija o programu i planu rada tužilaštava
  • Objavljivanje informacija o javnim nabavkama
  • Objavljivanje podataka o zaradama funkcionera

“Objavljivanjem spiskova zaposlenih značajno je unaprijeđena trensparentnost, pa imamo impresivan napredak od 0% 2014. do 100% u 2015.”, kazao je on i dodao:

“ako uporedimo poštovanje ovog dijela Zakona od strane tužilaštava sa drugim organima vidjećemo da su tužilaštva sad a u vrhu po ostvarenom rezultatu: na osnovu mjerenja iz 2015. prosjek na nivou ministarstva je bio 63%, na nivou samostalnih organa uprave 47%, dok su organi u sastavu ministarstava u prosjeku imali samo 20%”.

On smatra da količinu urađenog posla najbolje ilustruje podatak da je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo čak 2.500 novih unosa na portal tuzilastvocg.me.

“Mi, naravno, nastavljamo dalje sa realizacijom onoga što smo planirali – u narednom periodu ćemo se fokusirati na direktnu vezu građana sa tužilaštvima, na odnose tužilaštava sa medijima, zajednicki raditi na izgradnji kapaciteta Sekretarijata Tuižlačkog savjeta za odnose sa javnošću, ali i povećati budžetsku transparentnost tužilaštava”, poručio je Koprivica.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je na pres konferenciji kazao je da ne krije zadovoljstvo objavljenim rezultatima istraživanja.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]„Prešli smo put od najzatvorenije do institucije sa najboljim rezultatom kada je u pitanju objavljivanje informacija”, kazao je Stanković.[/pullquote]

On je naglasio da rezultati nijesu došli sami od sebe već da su posljedica posvećenosti i profesionalnog odnosa koji je doveo do željenog cilja.

Prema njegovim riječima, stiče se utisak da dio javnosti ima velika očekivanja od tužilaštva, posebno u dijelu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Medijima i ukupnoj javnosti dostupne sve informacije”, kazao je Stanković i dodao da je njihov rad pod stalnom lupom javnosti, ali da oni ne bježe od odgovornosti.

„Mi ćemo omogućiti pravo javnost da zna, ali u određenim slučajevima sve informacije se ne mogu objavljivati. Moramo poštovati pretpostavku nevinosti”, poručio je Stanković.

Na pres konferenciji je predstavljen i redizajnirani portal tuzilastvocg.me.