Foto: MRSS


Ko je oštetio državni budžet

Iako je obećalo, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) još nije saopštilo koliko građana je zloupotrebljavalo pravo na socijalna davanja niti koliko je zbog toga oštećen državni budžet.

Izbjegavanjem da javnosti precizno objasni detalje o zloupotrebama državnih resursa, MRSS je ostavilo prostor za sumnju da su ova sredstva mogla biti zloupotrijebljena za izborne manipulacije.

Iz MRSS je saopšteno da su centri za socijalni rad donijeli 3.191 rješenje o ukidanju prava na socijalno davanje, ali nije precizirano koliko je njih zaista zloupotrijebilo to pravo i koliku novčanu štetu je pretrpjela država.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]”Nakon sprovođenja postupka od strane nadležnih institucija utvrdiće se odgovornost i šteta koja je ovakvim ponašenjem nanijeta”, navodi se u odgovoru MRSS.[/pullquote]

Ministar Predrag Bošković je odgovarajući na pitanja novinara na pres konferenciji 14. oktobra 2014. godine obećao da će “taj podatak moći da saopšti tek u januaru kada sistem profunkcioniše u svim opštinama”.

Na pitanje na koji način su građani, mimo zakona, ranije ostvarivali to pravo, iz MRSS je odgovoreno da su ti građani bili radno sposobni, da su njihovi članovi porodica bili punoljetni, da posjeduju imovinu ili imaju manji broj članova domaćinstva od prijavljenog, kao i da su dostavljali potvrde sa netačnim podacima…

“Zbog svega ovoga dokumentacija je predata nadležnim organima”, navodi se u njihovom odgovoru.

DISCIPLINSKI POSTUPCI PROTIV ZAPOSLENIH

Iz MRSS je saopšteno i da je Centar za socijalni rad u Rožajama pokrenuo disciplinske postupke protiv dvoje zaposlenih, kao i da utvrđivanje odgovornosti građana nije u njihovoj nadležnosti.

Portal CDT-a je kontaktirao i Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) kako bi provjerio da li im se MRSS obratilo sa zahtjevom za pokretanje postupka i da li pokrenuti adekvatni postupci protiv odgovornih osoba.

Iako su centri za socijalni rad u većini crnogorskih opština donijeli rješenja o ukidanje ovog prava, VDT se u odgovoru fokusiralo samo na opštinu Rožaje.

Ministar Predrag Bošković (foto: MRSS)

Ministar Predrag Bošković (foto: MRSS)

Iz njihovog odgovora nije moguće utvrditi da li su se socijalna davanja zloupotrebljavala i u ostalim gradovima, te da li će neko za to snositi odgovornost.

Oni tvrde da tužilaštvo od MRSS nije primilo ni jedan zahtjev ili krivičnu prijavu za pokretanje postupka, nakon prikupljene dokumentacije o nezakonitom primanju socijalne pomoći.

Navode i da je Uprava policije u Rožajama obavjestila tužilaštvo u tom gradu da službenici obavljaju kontrolu u Centru za socijalni rad, te da je nakon toga formiran predmet i poslat zahtjev za dostavljanje kompletne dokumentacije na osnovu koje bi se provjerile nepravilnosti u postupcima odlučivanja socijalnih davanja.

POSLA IMA I ZA VDT

Iz VDT-a je saopšteno i da je ta predmet u fazi izviđaja.

Ni poslije više poziva i poslatog zahtjeva portal CDT-a nije dobio odgovor Uprave policije koje aktivnosti je preduzela u ovom slučaju.

Podsjećamo da je ranije istraživanje CDT-a pokazalo da su troškovi za socijalna davanja iz državnog budžeta rasli u izbornim godinama, kao da je ova oblast prepoznata kao problematična tačka u sistemu.

Zbog svih sumnja u zloupotrebe koje su obilježile izborne procese u Crnoj Gori, CDT poziva MRSS da hitno saopšti informacije od javnog interesa, a to je: koliko je građana zaista zloupotrebljavalo pravo na socijalna davanja, da li je i kojih državnim organima poslalo obavještenja o tim zloupotrebama.

Takođe, ključni podatak, koji MRSS mora saopštiti javnosti je, iznos novca za koji je državni budžet oštećen, kao i period u kojem su se zloupotrebe dešavale.