Glasaj slobodno!

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u saradnji sa Građanskom alijansom (GA) pokreće kampanju „Glasaj slobodno” koja za cilj ima da, u uslovima poljuljanog povjerenja u izbore, građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

[perfectpullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]CDT je sa parlamentarnim partijama 29. aprila potpisao Sporazum o pravilima ponašanja u toku kampanje. [/perfectpullquote]

Partije su se tako obavezale na poštovanje ključnih principa fer kampanje, prava birača da slobodno izraze svoju volju na izborima, da promovišu nenasilje i da se bore protiv izbornih zloupotreba

Dragan Koprivica (CDT) je kazao da je jedna od obaveza organizacije iz Sporazuma da pokrene ovu kampanju u namjeri da što veći broj građana/ki podsjetimo da je njihovo pravo da glasaju koga žele neprikosnoveno i da je samo slobodno izražena volja prava mjera demokratije.

“Najznačajniji dio kampanje će se voditi na društvenim mrežama, ali i u medijima, na portalima i radio stanicama”, kazao je Koprivica i pozvao sve medijske kuće, političke partije, građanske aktiviste/kinje da se pridruže kampanji kako bi ove univerzalno prihvaćene poruke dođu do što većeg broja ljudi.

On je kazao da će CDT i GA u toku kampanje emitovati pet verzija promotivnog spota koji sadrže važne građanske poruke bazirane na Ustavom garantovanom pravu građana da slobodno biraju na izborima.

PORUKE KROZ ANIMACIJU

Darko Ivanović (GA) je kazao da je ta partnerska organizacija pripremila tri spota koja sadrže poruke za slobodno glasanje.

“Napravili smo otklon od spotova partija koje učestvuju u kampanji i poruke smo prikazali kroz animaciju. ‘Glasaj slobodno’ je namjerno izabran kao slogan jer niko ne smije da vas nagovara za koga da glasate”, kazao je Ivanović.

Foto: CDT

Potpisivanje Sporazuma (Foto: CDT)

Ivanović je pojasnio da su se u spotu našli predstavnici partija-potpisnica Sporazama koje predstavljaju najveću biračku volju građana:

“Trudili smo se da spot bude što kraći. Ubacili smo i zajedničku fotografiju svih potpisnica Sporazuma. Spot nema nikakvu političku konotaciju već samo poruku građanima da slobodno glasaju”.

AKTIVNOSTI CDT-a U TOKU IZBORNOG DANA

Koprivica je na pres konferenciji najavio i da će CDT pratiti sprovođenje procedure glasanja na biračkim mjestima na lokalnim izborima u Podgorici.

“U toku izbornog dana saopštavaće podatke o kršenjima izborne procedure, odzivu birača u 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kao i finalni odziv u 20 časova. Nakon zatvaranja biračkih mjesta CDT će prikupljati i saopštavati rezultate lokalnih izbora u Podgorici. Podatke će prikupljati na osnovu reprezentativnog uzorka, metodom paralelnog prebrojavanja glasova”, kazao je Koprivica i dodao da javnost prve projekcije može očekivati nakon 21h.

On je naglasio da u toku izbornog dana i noći CDT neće organizovati pres konferencije, kao što je bila praksa, već će sve relevantne informacije saopštavati preko veb portala cdtmn.org i preko naloga na Facebooku i Twitteru.

“Na ovaj način ćemo omogućiti da svi mediji, partije i zainteresovane strane dobiju podatke istovremeno i ravnopravno. CDT ostaje otvoren za svaki vid saradnje sa medijskim kućama i ovim putem ih molimo da nas blagovremeno kontaktiraju kako bi precizirali sve modalitete saradnje u toku izbornog dana i nakon zatvaranja biračkih mjesta”, poručio je Koprivica.