Foto: Savo Prelević


Partije potpisale Sporazum

Predstavnici svih parlamentarnih partija i grupa potpisali su Sporazum političkih partija o pravilima ponašanja u toku kampanje za lokalne izbore 2014. godine.

Sporazum su potpisali:

  • Demokratska partija socijalista
  • Socijaldemokratska partija
  • Demokratski front
  • Socijalistička narodna partija
  • Pozitivna Crna Gora
  • Hrvatska građanska inicijativa
  • Bošnjačka stranka
  • Liberalna partija
  • Forca
  • Albanska alternativa

Direktor CDT-a Dragan Koprivica prije potpisivanja kazao je da ta organizacija koja se od 2000. godine bavi monitoringom izbornih procesa, ponudila partijama ovaj Sporazum, a da su one nakon konsultacija i sastanaka izrazile želju da ga prihvate i da se po tim pravilima ponašaju u toku ove izborne kampanje.

„Smatramo da je, nakon evidentnog pada povjerenja u izborne procese, jako važno to što su danas ovdje sve partije i što će se obavezati na poštovanje ovih fundamentalnih izbornih pravila”, kazao je Koprivica.

Nakon isteka roka za predaju izbornih lista i roka za njihovo potvrđivanje, CDT će, kazao je Koprivica, ovaj Sporazum ponuditi i ostalim partijama, odnosno listama koje će učestvovati na ovim lokalnim izborima:

„Sporazum je želja da se rješavaju problemi vezani za izbore koji su kulminirali u prethodnih godinu dana a koji, nakon više pokušaja rješavanja, i dalje postoje”.

Foto: Savo Prelević

Dragan Koprivica (foto: Savo Prelević)

Prema njegovim riječima, cilj CDT-a je da se partije dobrovoljno obavežu na poštovanje važnih principa koji dovode do fer i demokratskih izbora, a duh ove naše inicijative iskazati kao borbu protiv pritisaka, prijetnji, nasilja i zloupotrebe državnih resursa u izbornom procesu.

„Jednako važan cilj je da građani shvate i razumiju da imaju neprikosnoveno pravo da slobodno odluče za koga će glasati i da im to pravo niko ne može uskratiti, da ih niko nedozvoljenim sredstvima ne smije ubjeđivati za koga ga glasaju ili plašiti, zastrašivati ili ucjenjivati. Zato je važno da ovu poruku građanima danas šalju sve parlamentarne partije…”, kazao je Koprivica.

Sporazum koji su potpisale partije i grupe ima četiri ključna poglavlja:

1. dio koji se tiče kampanje čija je ključna poruka poštovanje prava i sloboda svih učesnika izbora da vode kampanju i šire svoje političke ideje i principe

2. dio koji reguliše principe ponašanja u toku izbornog dana gdje se partije obavezuju da neće uticati na birače da glasaju više puta, ili da glasaju u ime druge, žive, umrle ili nepostojeće osobe i da neće obmanjivati birače da njihovi glasovi neće biti tajni

3. Dalje, dio koji promoviše nenasilje u kome se partije obavezuju da svojim funkcionerima, kandidatima, članovima i simpatizerima izreknu jasnu zabranu vršenja nasilja nad bilo kim, odnosno, u kome se obavezuju, da neće učestvovati ili počiniti bilo kakav akt nasilja da bi demonstrirale partijsku snagu ili nadmoć

4. Četvrti dio se odnosi na sprečavanje zloupotreba gdje se partije obavezuju da neće zloupotrijebiti položaj, privilegiju ili uticaj za političke svrhe, kroz nuđenje nagrada, prijetnje kažnjavanjem i sl, da neće koristiti državnu, opštinsku ili drugu javnu imovinu u svrhu kampanje kao i da neće zloupotrijebiti bilo čiji ekonomski, socijalni ili zdravstveni status, u cilju vršenja uticaja na slobodnu volju birača

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Koprivica se zahvalio svim partijama na profesionalnom odnosu i dobroj volji koju su demonstrirale prilikom pripreme Sporazuma.[/pullquote]

On je kazao da CDT preuzima odgovornost i obavezu da organizuje sastanke partija na temu sprovođenja Sporazuma, da sasluša sva mišljenja i argumente i da objektivno informiše javnost o kršenju i poštovanju Sporazuma, kao i da na sastanke pozove i predstavnike zainteresovanog dijela međunarodne zajednice kao i domaće posmatrače izbora.

Takođe, CDT će pokrenuti kampanju ‘Slobodno glasaj’ u namjeri da što veći broj građana podsjeti na njihovo pravo da glasaju koga oni žele.

„U saradnji sa kolegama iz Građanske alijanse pozvaćemo građanke, građane, aktiviste, NVO-e, medije i partije da se uključe u kampanju i da na pravi način prenesemo ove ispravne poruke i principe. Potrudićemo se da iz ovog Sporazuma krene odbrana prava građanki i građana na slobodan izbor političkih ideja i opcija”, zaključio je Koprivica.