Crnoj Gori treba zakon o vladi

Crna Gora treba da donese zakon o vladi jer bi taj akt olakšao komunikaciju građana, civilnog sektora i medija sa državnim organima, saopštio je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica.

Koprivica je rekao da je osnova za donošenje takvog zakona u Ustavu Crne Gore, u dijelu koji se odnosi na uređenje vlasti.

„Skupštini je data nadležnost da uređuje sistem državne uprave. Donošenjem takvog zakona, kodifikovala bi se oblast državne uprave i tako pokazala zrelost u donošenju akata, jer bi se smanjio broj propisa kojima se uređuju određena, međusobno povezana pitanja”, kazao je Koprivica.

On je ocijenio da bi se takvim pristupom znatno olakšao posao ne samo državnim organima, već i građanima, civilnom sektoru i medijima koji bi jednostavnije ostvarili komunikaciju sa državnim organima.

Koprivica je kazao da i pored tih značajnih prednosti donošenje jedinstvenog zakona ne bi bilo jednostavan posao, navodeći da je ključna prepreka za usvajanje tog akta nedovoljno precizan odnos Skupštine i Vlade.

„S jedne strane Vlada po izjavama datim u posljednje vrijeme smatra da je na snazi parlamentarna diktatura, dok dio poslanika nije zadovoljan načinom na koji Skupština kontroliše Vladu. Tu su i stalna sporenja da li Skupština u svom radu treba da ima veće ingerencije, što znači da je ključni problem političke prirode”, naveo je on.

Koprivica je kazao da bi bilo potrebno uložiti značajna sredstva i vrijeme, kako bi se okupio potreban broj stručnjaka i uradile mnogobrojne analize za pripremu tog zakona.

A ONDA ZAKON O SKUPŠTINI

On smatra da bi se donošenjem zakona o Vladi moglo bi se otvoriti i pitanje potrebe za usvajanjem zakona o Skupštini.

„Ipak, tako drastična promjena se teško može očekivati u skorijoj budućnosti, ali je kao rješenje poznato u uporednoj praksi i moguće ga je uklopiti u naš pravni sistem”, naveo je Koprivica.

On je saopštio da je posljednje istraživanje CDT-a pokazalo nizak nivo otvorenosti Vlade i njenih resora, i da bi izvršna vlast trebalo da usvoji pravilnik o objavljivanju informacija na njihovim veb prezentacijama koji bi joj omogućio da vodi jedinstvenu politiku odgovornosti, transparentnosti i interakcije sa građanima.

On je pojasnio da bi pravilnik bio obavezujući, i da bi državne institucije bi “natjerao” da pored dokumenata, koje su prema zakonu dužne da objavljuju, na svom veb sajtu postavljaju i sve ostale podatke koji su u skladu sa principima otvorenih vlada.

„Taj dokument bi trebalo da sadrži i standarde otvorenosti kako bi državnim organima dao jasne pravce za razvoj i poboljšanje njihove transparentnosti”, poručio je Koprivica.