Niko ne objavljuje registre nekretnina

Nijedna lokalna samouprava na svojoj internet stranici ne objavljuje registar nekretnina koje su u njihovom vlasništvu, pokazao je monitoring koji su u novembru uradili NVO Expeditio i Centar za demokratsku tranziciju (CDT).

To istraživanje je dio inicijative koja je pokrenuta u okviru projekta „Crna Gora na Tviteru – uključi se u promjene” koji CDT realizuje u saradnji sa UNDP, a koji za cilj ima da se društvena mreža Tviter koristi za za vaninstitucionalno obrazovanje i osnaživanje građanskog aktivizma.

Na osnovu pripremljene metodologije istraživači su uradili detaljnu pretragu zvaničnih internet stranica lokalnih samouprava. Podaci pokazuju potpunu netransparentnost opština kada je u pitanju objavljivanje registra nekretnina koje su u njihovom vlasništvu.

CDT i Expeditio smatraju da je objavljivanje tih podataka veoma važno kako bi građani bili informisani o tome sa kojim resursima opština raspolaže, na koji način ih koristi i kakve koristi od njih mogu da imaju.

Nekretnine su, kao i finansije, resurs lokalne uprave, pa je značajno da se njima upravlja na adekvatan način, što podrazumijeva vođenje registra koji je dostupan javnosti, ali i objavljivanje informacije o izdavanju i ustupanju tih prostora.

Takođe, veoma je važno da građani znaju koji prostori se ne koriste niti izdaju kako bi ih oni iskoristili za unaprijeđenje života i rada u lokalnoj zajednici. Objavljivanje ovih podataka bili bi i značajna mjera za prevenciju korupcije jer bi se na osnovu registara koji su javni mogle otkriti i eventualne zloupotrebe.

CDT i Expeditio vjeruju da postoji veliki broj prostora koji se ne koriste, a njihova tačna evidencija i dobar program ustupanja mogli bi koristiti neformalnim grupama i nevladinim organizacijama kao mjesta za okupljanje i rad u lokalnoj zajednici.

Budući da podaci do kojih smo došli nijesu ohrabrujući, pozivamo opštine da što prije objave registre i podatke o izdavanju i ustupanju i na taj način pokažu da vode računa o svojim građanima i poštuju principe dobrog upravljanja.