Upravljanje za rezultate na lokalnom nivou

Upravljanje za rezultate na lokalnom nivou

25/02/2019

 Opis: 

Cilj ovog projekta je povećanje odgovornosti, transparentnosti i demokratskog legitimiteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori, kroz unapređenje sistema planiranja lokalnih politika i mjerenja njihovih učinaka i efekata. Kroz izradu ovog dokumenta željeli smo da podstaknemo lokalne samouprave da ovom segmentu rada posvete značajnu pažnju i da tako kvalitetnije afirmišu svoj rad. 

Period realizacije: 

2017. – 2018. godina

Donator WeBER projekat :

Program malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou, koji finansijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.