Predlog Vladi: Pitanja o vjeri, naciji i jeziku izostaviti iz popisa

Predlog Vladi: Pitanja o vjeri, naciji i jeziku izostaviti iz popisa

06/10/2021

Centar za demokratsku tranziciju, zajedno sa kolegama iz nevladinih organizacija Juventas, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i agencija za istraživanje javnog mnjenja Damar, DeFacto Consultancy i StarsUp, podnio je Vladi Crne Gore predloge za izmjenu Nacrta Zakona o popisu stanovništva.

U nastavku pogledajte naše predloge.