Reforma javne uprave – strateško upravljanje promjenama

Reforma javne uprave – strateško upravljanje promjenama

30/07/2019

Ključna zapažanja o sprovođenju reforme javne uprave u periodu od aprila do kraja juna 2019. godine  – II

 

Fokus našeg istraživanja i u ovom kvartalu je bio na sprovođenju dvije važne oblasti reforme javne uprave: razvoj i koordinacija javnih politika i strateško upravljanje procesom reforme javne uprave i finansijska održivost.

Aktivnosti predviđene za drugi kvartal godine se realizuju uz određena prekoračenja rokova u izradi planiranih dokumenata. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije reforme javne uprave u 2018. je usvojen nakon dva mjeseca zakašnjenja.

Godišnji izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA) i primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa držane uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i dalje nijesu dostupni.

U ovom periodu je usvojen Izvještaj o radu Savjeta za praćenje reforme javne uprave (Savjet) u 2018. godini. CDT je ranije ukazivao da su neki od najvažnijih predloga zakonskih rješenja utvrđivani su na sjednicama Vlade, a da prethodno nijesu bili razmatrani na sjednici Savjeta.  Izvještaj za drugi kvartal je ovdje dostupan:

I pored obrazloženja Savjeta da su razlozi tih propusta tehničke prirode, odnosno usljed „dugog trajanja međuresorskih konsultacija“, ostaje zaključak da Savjet mora proaktivnije da djeluje a ne da bude pasivni posmatrač procesa reforme.

Srednjoročni programi rada tri odabrana pilot ministarstava su izrađeni, ali nije poznato da li su i kada razmatrani na sjednici Vlade. Programi u cjelosti nijesu dostupni javnosti, već je omogućen uvid u samo dio, odnosno, “izvod” programa.

Od Generalnog sekretarijata Vlade (GSV) smo dobili objašnjenje da tehnički nije moguće pristupiti cjelokupnim programima, jer su rađeni u posebnom IT sistemu. Potrebno je da se pronađe način na koji će ovi programi biti dostupni široj javnosti, jer tehnički razlozi ne smiju biti izgovor za netransparentnost ključnih planskih dokumenata ministarstava.

Dostupan dio programa je za sada objavljen samo na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma. Programi Ministarstva ekonomije i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja nijesu dostupni na njihovoj internet stranici.

Kada je u pitanju sprovođenje evaluacije Strategije reforme javne uprave (PAR strategija) i Programa reforme upravljanja javnim finansijama, još uvijek nije izrađena metodologija za evaluaciju.

Po informacijama koje smo dobili od Ministarstva javne uprave, urađen je plan evaluacije (roadmap) koji podrazumijeva eksternu ex-post evaluaciju PAR strategije i njenog Akcionog plana 2016-2017, kao i pregled Akcionog plana za period od 2018-2020. godine.

Planirane obuke za državne službenike realizuju se uglavnom u predviđenim rokovima. Prvi ciklus obuka u oblasti strateškog planiranja je završen, a priprema drugog ciklusa je u toku.

CDT je u januaru 2019. godine započeo implementaciju jednogodišnjeg projekta pod nazivom Reforma javne uprave: strateško upravljanje promjenama. Projekat finansira Evropska Komisija, a usmjeren je na praćenje i kvalitativnu analizu procesa reforme javne uprave.