Između Vlade i NVO postoji ozbiljan stepen nepovjerenja

Između Vlade i NVO postoji ozbiljan stepen nepovjerenja

23/07/2019

Izvor: agencija Mina

 

Izvršna direktorica CRNVO, Ana Novaković je kazala da su aktivisti civilnog društva u jednom periodu bili izloženi nezapamćenoj medijskoj kampanji samo zato što su radili svoj posao i podsjetila na smjene u savjetu RTCG i ASK

Između Vlade i nevladinih organizacija (NVO) postoji ozbiljan stepen nepovjerenja, ocijenjeno je na sastanku premijera Duška Markovića sa civilnim sektorom.

Marković je rekao da je civilni sektor potreban kao partner na putu ka Evropskoj uniji (EU).

“Nama treba političko partnerstvo sa civilnim sektorom, u smislu onoga što su krucijalna strateška pitanja ove države” rekao je Marković na okruglom stolu Saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU, koji je organizovao Generalni sekretarijat Vlade.

On je najavio da će jednom u dva mjeseca inicirati sastanke sa NVO na kojima će razgovarati o temama koje imaju širi aspekt za zajednicu.

Marković je kazao da je problem u radu radnih grupa, pored nedolaska predstavnika civilnog sektora, jeste što ni predstavnici državne uprave nijesu posvećeni na sastancima.

On je predložio da se sa sasanka radnih grupa prave zapisnici koji ce biti dostupni javnosti.

Premijera je interesovalo zašto se predstavnici civilnog sektora ne uključuju aktivno u rad radnih grupa za određena pregovaračka poglavlja, zašto neki od njih nijednom nijesu bili na radnim sastancima.

Izvršna direktorica CRNVO, Ana Novaković, podsjetila je da su prve konsultacije premijera i predstavika NVO sektora organizovane u januaru 2017. godine i da se dugo čekalo na naredni susret.

Prema njenim riječima, saradnja NVO i Vlade postala politički kriterijum za članstvo u EU.

“U saradnji vlasti sa civilnim društvom imamo formu bez suštine”, ocijenila je Novaković.

Kako je navela, poslednjih nekoliko godina donešeni su zakonski i podzkaonski akti vazni za rad NVO i to su, kako je rekla, važni koraci koje je Vlada preduzela i to nvo ne spori.

Ona je kazala da su aktivisti civilnog društva u jednom periodu bili izloženi nezapamćenoj medijskoj kampanji samo zato što su radili svoj posao i podsjetila na smjene u savjetu RTCG i ASK.

“Ovim potezima obesmišljene su sve procedure izbora predstavnika NVO sektora u savjetodavnim i regulatornim tijelima. Jedini kriterijum koji vas preoporučuje za izbor u ova tijela jeste da ste po mjeri vlasti”, navela je Novaković.

Ona je ocijenila da je nedovoljno povjerenje NVO sektora u iskrene namjere Vlade za saradnjom za sada oprvadano.

“Ni najbolji zakoni, niti institucionalna rješenja ne mogu povratiti međusobno povjerenje i uspostaviti saradnju ukoliko znamo da je sloboda izražavanja ograničena”, rekla je Novaković.

Ona je rekla da Vlada samo treba da primjenjuje ono što je u zakonima i da oni budu jednaki za sve.

“Zajednićki imenilac Vlade i NVO je javni interes. Kada je javni interes impertiv na dijalog sa civilnim društvom uvijek možete računati i onda kada su nam stavovi dijametralno suprotni”, poručila je Novaković.

Ministar pravde, Zoran Pažin, rekao je da je jedan od atributa političkog sistema da Crna Gora ima veoma snažno civilno društvo sa dobro profilisanim i uticajnim organizacijama.

“To nije ni malo slučajno, već je posljedica činjenice da NVO imaju značajne kapacitete da se bave određenim društvenim pitanjima”, naveo je Pažin.

Prema njegovim riječima, Vlada sa velikim uvažavanjem tretira organizacije civilnog društva.

“Svjesni smo da je jedna od uloga civilnog društva da kritikuje organe vlasti i to nije sporno. Ali ne iscrpljuje se uloga civilnog društva u kritici javne vlasti niti je društvena zbilja u Crnoj Gori takva da postoje samo teme koje polarizuju crnogorsko društvo”, naveo je Pažin.

On je uvjeren da postoji široko polje zajedničkih vrijednosti na kojima je moguće sarađivati i pozvao organizacije civilnog društva da sarađuju.

“Nije dobro da se bavimo samo onim što je bilo, radije bih da se okrenemo onome što je polje potencijalne saradnje”, rekao je Pažin.

Izvršni direktor CDT-a, Dragan Koprivica, smatra da i NVO i Vlada treba da naprave korak naprijed i da se preispitaju kako su se do sada ponašali i da li to treba promijeniti.

Kako je rekao, ne treba tehnički dogovor, vec politički riješiti.

“Nama trebaju pricipi saradnje koje ćemo poštovati. Na kojim to principima sarađujemo i šta dobijamo od toga”, kazao je Koprivica.

Milenko Vojičić iz UMHCG je rekao da treba ozbilkjno sagledati ono što se do danas dešavalo.

“Lakše je preko Brisela doći do Vlade kako bi im postavili pitanje”, rekao je Vojičić.

Jovana Marović iz Politikon mreže je rekla da NVO sektor igra u crnogorskom timu.

“Nosimo crnogorski dres, ali Vlada to ne vidi”, navela je Marović i sugerisala da Savjet za vladavinu prava ne treba da bude političko tijelo i da treba da bude dozvoljeno prisustvo članovima radnih grupa.

Dina Bajramspahić iz Instituta alternativa smatra da su sastanci radnih grupa besmisleni i da je rasprvaljanje na krajnje tehničkom nivou gubljenje vremena.

“Kad smo u pravu, nemamo vecinsku podršku u radnoj grupi pa je i jedini način da zahtjeve iznesemo u medijima i izrazimo nezadovoljstvo zbog neispunjenja tih zahtjeva”, zaključila je Bajramspahić.

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Milutin Simović, rekao je da sa NVO imaju dnevnu komunikaciju, koja nije firmalna nego suštinska i do kraja fleksibilna.