Građani prijavili zloupotrebu potpisa

CDT-u se javilo više građana koji sumnjaju da su njihovi lični podaci zloupotrijebljeni i potpisi falsikovani za podršku jednom od predsjedničkih kandidata.

CDT-u su dostavljeni lični podaci sa matičnim brojevima ovih građana, nakon čega smo se, kao organizacija ovlašćena za posmatranje izbornog procesa, obratili Državnoj izbornoj komisiji (DIK) tražeći uvid u potpise podrške kako bi provjerili ove navode.

DIK-a je CDT informisala da će se naš zahtjev razmatrati na sjednici komisije. Sjednica DIK-e je zakazana za sjutra.

Takođe, CDT je dobio mnoštvo navoda da su zloupotrijebljeni potpisi građana koji u periodu prikupljanja nijesu boravili u Crnoj Gori.

Apelujemo na DIK da nam hitno omogući uvid u potpise podrške kako bismo provjerili navode, a onda zaključke procesuirali prema nadležnim organima.

Pozivamo DIK-u da ispuni preporuke NVO-a iz 2016. godine i da preko zaštićene veb aplikacije omogući građanima da provjere da li je neko zloupotrijebio njihove podatke i potpise.

Nakon predaje potpisa podrške, DIK-a ne provjerava autentičnost potpisa već samo da li je osoba koja je dala potpis u biračkom spisku i da li se poklapa matični broj. Smatramo da bi ova vrsta kontrole bila od ključne važnosti jer je i ranije bilo sumnje u autentičnost potpisa.